Zaloguj się / Zarejestruj się

W jaki sposób obliczyć minimalną odległość między panelami PV?

W jaki sposób obliczyć minimalną odległość między panelami PV?

n

Minimalna odległość między rzędami paneli PV w przypadku umiejscowienia ich na gruncie w przestrzeni otwartej lub na dachu płaskim jest istotna ze względu na potrzebę uniknięcia efektu zacienienia. 

nnnn

Dobór tej odległości jest ściśle powiązany z naszym położeniem geograficznym, a także wymiarami naszego panelu, jego orientacją oraz kątem, który tworzy nasz panel z ziemią. Na podstawie tych parametrów jesteśmy w stanie wyliczyć minimalną odległość między panelami.

nnnn

Zacznijmy od położenia geograficznego. W tym kontekście ważne jest wysokość górowania słońca nad nieboskłonem – jak wiadomo najniższa jest ona w dniu przesilenia zimowego, a więc na dzień 22 grudnia. Teraz w zależności od położenia geograficznego – półkuli, strefy oraz dokładnego położenia wyrażonego w stopniach możemy obliczyć wysokość górowania słońca.

nnnn
nnnn

Kolejnym krokiem jest wyliczenie wysokości naszego panelu. Do tego potrzebne nam będą kąt nachylenia między panelem a ziemią, a także długość panelu. Oczywiście znając konkretną, zmierzoną wysokość sprawa się ułatwia, jednak niestety na etapie projektowania rzadko kiedy mamy takie informacje.

nnnn

Do obliczenia wysokości skorzystamy z twierdzenia sinusów:

nnnn

L/ sin90  =  h/ sin(a)

nnnn

Przekształcając,

nnnn

h= (L / sin90) * sin(a)

nnnn

Znając wysokość oraz kąt górowania słońca możemy wyznaczyć minimalną odległość między panelami:

nnnn

D= h / tan(Hs)

nnnn
nnnn

W kolejnej aktualizacji naszej aplikacji wprowadzimy kalkulator umożliwiający i ułatwiający obliczanie minimalnych odległości pomiędzy panelami dla każdego miejsca na Ziemi!

n