Log In / Sign In

Po zalogowaniu użytkownicy widzą wszystkich klientów i przygotowane projekty.

Po zalogowaniu użytkownicy widzą wszystkich klientów i przygotowane projekty.

n

Najprawdopodobniej użytkownicy mają ustawienia Administratora lub zostały zmienione im uprawnienia na dostęp do wszystkich klientów.
Ustawienie można zmienić z głównego konta właściciela po zalogowaniu się w zakładce “Pracownicy”.

n