Log In / Sign In

Jak zależność zmiany azymutu i kąta nachylenia wpływa na całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej?

Jak zależność zmiany azymutu i kąta nachylenia wpływa na całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej?

n

Zależności zmiany azymutu i kąta nachylenia paneli zostały przedstawione w poniższej instrukcji.

nnnn

1. Zmiana całkowitej rocznej produkcji w zależności od zmiany azymutu.

nnnn
nnnn

Za poziom produkcji odniesienia przyjmujemy całkowitą roczną produkcję przy azymucie ustawionym na 0 st. oraz kącie nachylenia wynoszącym 25 st.
Podczas badań utrzymujemy stałą odległość między panelami, stały kąt nachylenia oraz stałą wartość mocy w warunkach ustalonych.

nnnn
nnnn

Jak widzimy na grafice powyżej naszą produkcją odniesienia jest 16 396 kWh. W kolejnych podpunktach na fotografiach przedstawione zostaną kolejne wartości odchylenia od azymutu w kierunku zachodnim z krokiem co 10 st. 

nnnn

1.1. Azymut paneli 10 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.2. Azymut paneli 20 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.3. Azymut paneli 30 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.4. Azymut paneli 40 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.5. Azymut paneli 50 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.6. Azymut paneli 60 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.7. Azymut paneli 70 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.8. Azymut paneli 80 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.9. Azymut paneli 90 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

Podsumowując, widzimy wyraźny spadek mocy wraz z mocniejszym odchylaniem instalacji od południa (lub północy w zależności od półkuli). Całe podsumowanie przedstawione zostało poniżej, w formie graficznej.

nnnn
Lp.Azymut [stopnie] Roczna produkcja[kWh]Spadek produkcji[kWh]
00163960
1101637026
22016292104
33016166230
44015999397
55015798598
66015573823
770153331063
880150881308
990148511545
nnnn
nnnn

Jak możemy zauważyć w pewnym zakresie zmiana azymutu nie powoduje wyraźnych zmian w całkowitej rocznej produkcji.
Na przykład, zmiana ustawienia paneli względem południa o 10 stopni powoduje spadek produkcji o 15 kWh, jednak zmiana o 30 stopni powoduje już straty rzędu 230 kWh, a całkowita zmiana położenia na kierunek zachodni to aż 1,55 MWh straty.

nnnn

2. Zmiana kąta nachylenia paneli względem poziomu morza.

nnnn
nnnn

W tym punkcie omówimy zmianę całkowitej rocznej produkcji względem zmian kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych.
Jako poziom odniesienia przyjmiemy płaskie ustawienie paneli, czyli kąt 0 st., brak odchylenia względem południa (azymut 0 st.) oraz stałą moc w warunkach ustalonych.
Podczas badań utrzymujemy stałą odległość między panelami oraz nie jest brane pod uwagę zacienienie i powierzchnia rozłożenia paneli związana z potrzebą większego rozsuwania rzędów przy zwiększającym się kącie nachylenia.

nnnn
nnnn

Jak widzimy naszą produkcją odniesienia jest 14 730 kWh. W kolejnych podpunktach na fotografiach przedstawione zostaną kolejne wartości kąta nachylenia zmieniające się w kroku co 5 lub 10 stopni.

nnnn

2.1. Kąt nachylenia paneli 10 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.2. Kąt nachylenia paneli 15 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.3. Kąt nachylenia paneli 25 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.4. Kąt nachylenia paneli 30 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.5. Kąt nachylenia paneli 35 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.6. Kąt nachylenia paneli 40 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.7. Kąt nachylenia paneli 45 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.8. Kąt nachylenia paneli 50 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.9. Kąt nachylenia paneli 60 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.10. Kąt nachylenia paneli 70 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.11. Kąt nachylenia paneli 80 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.12. Kąt nachylenia paneli 89 stopni (nie może być wartości 90 stopni)

nnnn
nnnn
nnnn
Lp.Nachylenie [stopnie]Roczna produkcja [kWh]Spadek produkcji [kWh]
10147301783
21015613900
31515952561
42016214299
52516396117
6301649716
735165130
8401644568
94516293220
105016056457
1160153381175
1270143112202
1380130053508
1489116294884
nnnn
nnnn

Jak możemy zauważyć wartości całkowitej rocznej produkcji osiągają największą wartość przy wartości kąta nachylenia równej 35 stopni. Jednak ustawienie między 30-40 stopni nie generuje mocno widocznych strat w całkowitej rocznej produkcji. Natomiast wyraźnie widać, że niekorzystnym jest ustawienie kąta nachylenia mniejszego niż 20 stopni oraz większego niż 60 ze względu na to, że tam straty w skali roku są już większe od 1 MWh.

n