Log In / Sign In

Jak wpisać adres klienta, jeżeli jest to nowa ulica której nie ma w Google Maps lub z innych przyczyn nie można podać ulicy i numeru domu?

Jak wpisać adres klienta, jeżeli jest to nowa ulica której nie ma w Google Maps lub z innych przyczyn nie można podać ulicy i numeru domu?

n

Jeżeli mimo tego, iż ulicy nie ma na mapie Google, a wiemy w jakim miejscu znajdować się będzie inwestycja, możemy samodzielnie umieścić pinezkę na mapie lub wpisać odpowiednie współrzędne geograficznie obiektu. 

nnnn

Jeśli nie możemy podać ulicy/ numeru domu zalecamy wykonanie w/w propozycji.

nnnn

nnnn
nnnn

nnnn

n