Log In / Sign In

Dodałem panele na przygotowaną wcześniej siatkę na wizualizacji, lecz nie mogę zapisać projektu. Wyświetla się informacja: Dodaj jakieś panele zanim zapiszesz wizualizację.

Dodałem panele na przygotowaną wcześniej siatkę na wizualizacji, lecz nie mogę zapisać projektu. Wyświetla się informacja: Dodaj jakieś panele zanim zapiszesz wizualizację.

n

Najprawdopodobniej na projekcie narysowana jest kolejna powierzchnia, na której nie został wygenerowany żaden panel. Należy cofnąć się do kroku Rysuj powierzchnię i usunąć niepotrzebną powierzchnię. 

nnnn
nnnn

Informacja, którą wyświetla aplikacja, w momencie kiedy chcemy zapisać projekt.

nnnn
nnnn

Cofając się do zakładki Rysuj powierzchnię widzimy, że stworzyliśmy zbyt wąską powierzchnię, aby wygenerowały się na niej panele PV. Program nie pozwala zapisać wizualizacji, na której na jakiejkolwiek powierzchni nie ma wygenerowanych paneli. 

nnnn

n