Log In / Sign In

Czy mogę dodać własne inwertery do wyceny projektu?

Czy mogę dodać własne inwertery do wyceny projektu?

n

Przy ustalaniu pozycji na wycenie, które mają znaleźć się w raporcie, jest możliwość dodania inwerterów. Mogą Państwo wybrać z ogólnodostępnej bazy danych (Magazyn ogólnodostępny) lub też samemu dodać inwerter (Dodaj inwerter) wpisując jego podstawowe dane znamionowe potrzebne w analizie. Inwerter, który został przez nas dodany będziemy mogli wykorzystać później ponownie, znajdować się on będzie w zakładce Magazyn firmowy. Następnie należy określić liczbę sztuk oraz cenę netto inwertera i zostanie on dodany do wyceny. 

nnnn
nnnn
nnnn
n