Log In / Sign In

Chcąc stworzyć projekt nie mogę przybliżyć / oddalić zdjęcia oraz zaznaczyć budynku w Google Maps.

Chcąc stworzyć projekt nie mogę przybliżyć / oddalić zdjęcia oraz zaznaczyć budynku w Google Maps.

n

Możliwość powiększania/ pomniejszania zdjęcia z Map Google jest w lewym dolnym narożniku.

nnnn
nnnn

Taki problem może również wynikać z używanej przez Państwa przeglądarki internetowej – sugerujemy spróbować przy użyciu innej. Prawidłowe działanie aplikacji mogą również blokować pliki cookies zapisane przez przeglądarkę. W linku znajduje się informacja w jaki sposób mogą Państwo usunąć pliki cookies: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-w-przegladarce

n