Zgadza się, powyżej 90 stopni jest blokada z uwagi na algorytmy, które nie są dostosowane do liczenia uzysków z paneli obróconych na północ. W tym momencie nie ma możliwości ustawienia paneli w ten sposób. Staramy się zaradzić temu problemowi i postaramy się to poprawić w kolejnej aktualizacji aplikacji. 

Tymczasem, rozwiązaniem mogłoby być ustawienie azymutu w druga stronę np. na -89 stopni – uzyski będą minimalne większe.