Najprawdopodobniej użytkownicy mają ustawienia Administratora lub zostały zmienione im uprawnienia na dostęp do wszystkich klientów.
Ustawienie można zmienić z głównego konta właściciela po zalogowaniu się w zakładce „Pracownicy”.