Zaloguj się / Zarejestruj się

Usunięcie konta użytkownika z bazy firmy.

Najważniejszą kwestią w takim przypadku jest to, czy taka osoba miała profil pracownika, administratora czy właściciela. Jeśli jest to profil pracownika lub administratora nie ma problemu, aby usunąć te konto z naszej firmy. Należy napisać na mail support@easysolar-app.com z prośbą o takiej działanie.

Natomiast jeśli ta osoba była właścicielem, a Państwa konto ma uprawnienia pracownika lub administratora musimy otrzymać prośbę o przekazanie danych bezpośrednio z maila właściciela. Nie możemy zmienić właściciela konta bez jego wyraźnej zgody.