Przykład dodawania nowego projektu do klienta został przedstawiony poniżej.