Proponujemy wybrać opcję Drukuj, następnie Zapisz jako PDF, wybór stron niestandardowy i wybrać numery stron, które chcemy, aby zostały zapisane. 

(Przykład w formie wideo poniżej, w którym nie zapisano strony numer 3).