Tak, jak najbardziej! W tym przypadku należy otworzyć opcję Dodaj naciskając plus (+) w zakładce nagłówka Projekt.