Jeżeli mimo tego, iż ulicy nie ma na mapie Google, a wiemy w jakim miejscu znajdować się będzie inwestycja, możemy samodzielnie umieścić pinezkę na mapie lub wpisać odpowiednie współrzędne geograficznie obiektu. 

Jeśli nie możemy podać ulicy/ numeru domu zalecamy wykonanie w/w propozycji.