Zaloguj się / Zarejestruj się

Instrukcja wyznaczania siatki perspektywy na wizualizacji, w zależności od dachu na jakim przygotowujemy projekt.

W tym przypadku tworzenie perspektywy przede wszystkim uzależnione jest od kształtu dachu, na którym projektowana jest instalacja.

Na poniższej instrukcji przedstawiliśmy nasze propozycje perspektyw w zależności od tego na jakim dachu pracujemy.

 

1. Na dachach trójkątnych.

Pierwszą propozycją jest wykorzystanie całej długości i wysokości dachu. Po wprowadzeniu wymiarów ustawiamy linie siatki perspektywy w taki sposób, by pokryły się one z linią dachówek. Po ustawieniu linii najczęściej otrzymamy równoległobok (tylko na zdjęciu, w rzeczywistości jest on prostokątem) opisany na trójkącie, jeśli zdjęcie jest robione pod kątem lub prostokąt opisany na trójkącie, jeśli zdjęcie jest robione na wprost. Przy ustawianiu perspektywy możliwe, a niekiedy wskazane jest wyjście prostokątem poza granicę dachu.

Druga propozycja jest bardzo podobna do pierwszej z tą różnicą, że potrzebujemy wymiaru połowy dachu oraz wysokość. Ponownie ustawiamy wymiary oraz linie siatki zgodnie z linią dachówek. Po zakończonej operacji krawędź boczna dachu powinna tworzyć przekątną prostokąta perspektywy. Przy ustawianiu perspektywy możliwe, a niekiedy wskazane jest wyjście prostokątem poza granicę dachu.

Trzecią propozycją jest ustawienie prostokąta perspektywy do dowolnego prostokąta na dachu, np. okna, charakterystycznej cechy dachu, konkretnej ilości dachówek. Na powyższym zdjęciu dopasowujemy perspektywę do konkretnej ilości dachówek, których wymiar znamy, co pozwoli podać nam wymiary.

2.  Dachy trapezowe

Pierwszą propozycją, będzie dopasowanie siatki perspektywy do krótszego, górnego wymiaru dachu oraz jego pełnej wysokości. Ten sposób pozwala na największą dokładność i w większości przypadków jest najprostszy, ponieważ na krótszych odległościach jesteśmy w stanie dokładniej ustawić siatkę perspektywy. Po podaniu wymiarów ustawiamy siatkę tak, by jej linie pokrywały się z linią dachówek lub jakiegoś elementu dachu.   

   

Drugą propozycją jest wykorzystanie dłuższej dolnej krawędzi dachu i jego wysokości. Po wprowadzeniu wymiarów ustawiamy linie siatki perspektywy w taki sposób, by pokryły się one z linią dachówek. Przy ustawianiu perspektywy możliwe, a niekiedy wskazane jest wyjście prostokątem poza granicę dachu.

Trzecią propozycją podobnie, jak w przypadku dachów trójkątnych będzie ustawienie siatki perspektywy do pewnego obiektu na dachu np. Konkretnej ilości dachówek.

3.  Dachy o skomplikowanych połaciach

Pierwszą propozycją na umieszczenie perspektywy na powyższej połaci jest wyznaczenie siatki na podstawie krótkiej górnej krawędzi oraz pełnej wysokości dachu. Największym problemem w tym przypadku może być dobre odwzorowanie długości górnej krawędzi na dolnej, jednak, jeśli dopasujemy linie siatki z linią dachówek to samoczynnie będzie miała odpowiednią długość.

Drugą propozycją na umieszczenie siatki perspektywy na omawianym dachu jest wykorzystanie dłuższej dolnej długości oraz wysokości dachu do zwężenia. Pozwala nam to lekko skrócić siatkę o prawie połowę wysokości i możliwość dokładniejszego dopasowania linii siatki do linii dachówek. W tym przypadku musimy wyjść linią siatki poza obszar rozłożenia paneli. W przypadku perspektywy obszary siatki mogą się przecinać, co nie jest możliwe w przypadku zaznaczania obszarów rozłożenia paneli.

Trzecią propozycją jest ustawienie siatki perspektywy w oparciu o długość dolnej krawędzi dachu oraz pełnej wysokości. Tak, jak w poprzednim przykładzie musim wyjść poza obszar połaci dachu oraz przeciąć inny obszar perspektywy.

Ostatnią propozycją tak, jak w przypadku pozostałych dachów jest określenie siatki perspektywy na obszarze, który jest charakterystyczną częścią dachu lub określonej ilości dachówek o znanych wymiarach.