Zaloguj się / Zarejestruj się

Instrukcja krok po kroku dokonywania wyceny wykonanego projektu.

Instrukcja krok po kroku dokonywania wyceny wykonanego projektu.

Instrukcja krok po kroku dokonywania wyceny wykonanego projektu. Jeśli przycisk Wyceń jest nieaktywny, należy wrócić do wcześniejszych kroków w projekcie.
1. Ustawienie waluty, rabatu oraz podatku VAT:
2. Określenie ceny paneli:
Wybrane panele oraz ich ilość umieszczona w projekcie jest automatycznie pobierana z wizualizacji. Na tym etapie wpisujemy cenę jednostkową paneli podaną przez producenta lub też indywidualną (1) oraz określamy podatek VAT (2), a także w razie potrzeby rabat. Jest tutaj również miejsce na wpisanie dodatkowych wytycznych lub informacji w obszarze Szczegóły (3). 3. Dodanie i określenie ceny inwerterów (opcjonalnie):
Przejście od opcji wyboru inwertera wykonujemy na pomocą naciśnięcia „+” lub „Dodaj Inwerter”.
Po przejściu do okna wyboru inwertera mamy możliwość tak, jak w przypadku paneli fotowoltaicznych, dodania inwertera z naszej ogólnodostępnej bazy(1), a także dodać własny inwerter podając jego podstawowe parametry (2), po wykonaniu operacji znajdzie się on w magazynie firmowym (3).
Teraz wystarczy tak, jak w przypadku paneli wpisać cenę jednostkową oraz uzupełnić podatek VAT i w razie potrzeby szczegóły. 4. Dodanie pozostałych usług wykonywanych u klienta (Opcjonalnie):
Na tym etapie będzie potrzebne podanie nazwy usługi bądź sprzętu (1), ilości sztuk (2) oraz jednostki (3). W razie pomyłki w każdym momencie można edytować każdą rubrykę lub w razie potrzeby całkowicie usunąć pozycję (4). Dodawanie kolejnego rekordu odbywa się za pomocą „+” (5). * ) Ustawienie kwoty dla całej oferty
         Przy wykonywaniu wyceny możliwe jest pominięcie kroków 2-4 i ustawienie kwoty dla całej oferty za każdy 1 kWp zainstalowanej mocy. Wystarczy zaznaczyć opcję „Ustaw dla całej oferty” (1) oraz wprowadzić cenę za kWp (2) oraz podatek VAT (3). W przypadku zaznaczenia rabatu będziemy mogli go w tym miejscu umieścić. Również przy tym sposobie wykonywania wyceny jest możliwość dodania komentarza(4). 5. Podsumowanie i zapisanie wyceny:
         Ostatnim krokiem jest podsumowanie projektu(1), które jest niezwykle pomocne przy określaniu cen jednostkowych wszystkich sprzedawanych artykułów. Na koniec wystarczy zapisać wycenę i przejść do dashboardu projektu w celu wykonania analizy finansowej.