Zaloguj się / Zarejestruj się

Czy mogę dodać kolejny projekt do oferty tego samego klienta?

Czy mogę dodać kolejny projekt do oferty tego samego klienta?

Tak, aby to dokonać należy otworzyć opcję Dodaj naciskając plus (+) w zakładce nagłówka Projekt.