Nie ma limitu użytkowników/ pracowników, którzy należą do firmy.
Ilość osób w firmie, które jednocześnie używają program uzależniona jest od wykonania płatności należnej za odpowiednią ilość pracowników.