Zaloguj się / Zarejestruj się

Czy jest limit ilości pracowników zapisanych na koncie?

Nie ma limitu użytkowników/ pracowników, którzy należą do firmy. Ilość osób w firmie, które jednocześnie używają program uzależniona jest od wykonania płatności należnej za odpowiednią ilość pracowników.