FAQ Category: 10) Wycena

Home / 10) Wycena
FAQ

Czy mogę dodać własne inwertery do wyceny projektu?

Przy ustalaniu pozycji na wycenie, które mają znaleźć się w raporcie, jest możliwość dodania inwerterów. Mogą Państwo wybrać z ogólnodostępnej bazy danych (Magazyn ogólnodostępny) lub też samemu dodać inwerter (Dodaj inwerter) wpisując jego podstawowe dane znamionowe potrzebne w analizie. Inwerter, który został przez nas dodany będziemy mogli wykorzystać później ponownie, znajdować się on będzie w...

FAQ

Instrukcja krok po kroku dokonywania wyceny wykonanego projektu.

Instrukcja krok po kroku dokonywania wyceny wykonanego projektu. Jeśli przycisk Wyceń jest nieaktywny, należy wrócić do wcześniejszych kroków w projekcie. 1. Ustawienie waluty, rabatu oraz podatku VAT: 2. Określenie ceny paneli:          Wybrane panele oraz ich ilość umieszczona w projekcie jest automatycznie pobierana z wizualizacji. Na tym etapie wpisujemy cenę jednostkową paneli podaną przez producenta...

FAQ

W jaki sposób mogę stworzyć wycenę dla tworzonego projektu?

W tym celu należy otworzyć stworzony projekt i następnie wybrać zakładkę Wyceń. Kolejno wybieramy czy oferta ma zawierać podatek VAT, czy uwzględniamy rabat dla inwestora oraz wybieramy walutę w jakiej przygotowana ma zostać wycena.  Dalej określamy wartości Pozycji na wycenie tj. Panele, Inwerter i Inne.  Poszczególne etapy zostały wytłumaczone w kolejnym pytaniu (niżej).