FAQ Category: 09) Wizualizacja

Home / 09) Wizualizacja
FAQ

Nieczytelne zdjęcie podczas projektowania wizualizacji przy użyciu Map Google.

Jeśli projektują Państwo instalację przy użyciu Map Google, a jakość grafiki jest słabej jakości, niestety nie możemy Państwo pomóc. Jakość zdjęć satelitarnych zależy tylko i wyłącznie od firmy, od której pochodzą te zdjęcia. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest stworzenie wizualizacji z użyciem zdjęcia obiektu.

FAQ

W jaki sposób obliczyć minimalną odległość między panelami PV?

Minimalna odległość między rzędami paneli PV w przypadku umiejscowienia ich na gruncie w przestrzeni otwartej lub na dachu płaskim jest istotna ze względu na potrzebę uniknięcia efektu zacienienia.  Dobór tej odległości jest ściśle powiązany z naszym położeniem geograficznym, a także wymiarami naszego panelu, jego orientacją oraz kątem, który tworzy nasz panel z ziemią. Na podstawie...

FAQ

Instrukcja wyznaczania siatki perspektywy na wizualizacji, w zależności od dachu na jakim przygotowujemy projekt.

W tym przypadku tworzenie perspektywy przede wszystkim uzależnione jest od kształtu dachu, na którym projektowana jest instalacja.  Na poniższej instrukcji przedstawiliśmy nasze propozycje perspektyw w zależności od tego na jakim dachu pracujemy.  1. Na dachach trójkątnych.          Pierwszą propozycją jest wykorzystanie całej długości i wysokości dachu. Po wprowadzeniu wymiarów ustawiamy linie siatki perspektywy w taki sposób,...

FAQ

Jak zależność zmiany azymutu i kąta nachylenia wpływa na całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej?

Zależności zmiany azymutu i kąta nachylenia paneli zostały przedstawione w poniższej instrukcji. 1. Zmiana całkowitej rocznej produkcji w zależności od zmiany azymutu. Za poziom produkcji odniesienia przyjmujemy całkowitą roczną produkcję przy azymucie ustawionym na 0 st. oraz kącie nachylenia wynoszącym 25 st. Podczas badań utrzymujemy stałą odległość między panelami, stały kąt nachylenia oraz stałą wartość...

FAQ

Instrukcja projektowania paneli na przykładzie dachu skośnego przy użyciu zdjęcia obiektu.

Instrukcja krok po kroku projektowania na zdjęciu dachu skośnego. 1. Stwórz nowy projekt, a następnie wybierz opcję wizualizacji na zdjęciu dachu skośnego 2. Wybierz zdjęcie na którym wykonujesz projekt. Aplikacja automatycznie rozpoczyna proces od rysowania powierzchni na której mają znaleźć się panele PV. 3. Wyznacz obszar klikając na wierzchołki interesującej Cię powierzchni. Po wyznaczeniu powierzchni,...

FAQ

Dodałem panele na przygotowaną wcześniej siatkę na wizualizacji, lecz nie mogę zapisać projektu. Wyświetla się informacja: Dodaj jakieś panele zanim zapiszesz wizualizację.

Najprawdopodobniej na projekcie narysowana jest kolejna powierzchnia, na której nie został wygenerowany żaden panel. Należy cofnąć się do kroku Rysuj powierzchnię i usunąć niepotrzebną powierzchnię.  Informacja, którą wyświetla aplikacja, w momencie kiedy chcemy zapisać projekt. Cofając się do zakładki Rysuj powierzchnię widzimy, że stworzyliśmy zbyt wąską powierzchnię, aby wygenerowały się na niej panele PV. Program...

FAQ

Czy do wizualizacji mogę dodać swoje panele PV?

Tworząc wizualizację na dachu skośnym lub przy użyciu map Google, użytkownik może korzystać z bazy danych Magazynu ogólnodostępnego lub samemu dodać panel w opcji Dodaj panel – funkcja dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora! Panele fotowoltaiczne, które dodaliśmy będziemy mogli wykorzystać również w przyszłości, ponieważ zostaną one zapisane w Magazynie firmowym.  Żeby dodać panel...