Zaloguj się / Zarejestruj się

Archive

Najprawdopodobniej na projekcie narysowana jest kolejna powierzchnia, na której nie został wygenerowany żaden panel. Należy cofnąć się do kroku Rysuj powierzchnię i usunąć niepotrzebną powierzchnię. Informacja, którą wyświetla aplikacja, w momencie kiedy chcemy zapisać projekt. Cofając się do zakładki Rysuj powierzchnię widzimy,

W tym przypadku tworzenie perspektywy przede wszystkim uzależnione jest od kształtu dachu, na którym projektowana jest instalacja. Na poniższej instrukcji przedstawiliśmy nasze propozycje perspektyw w zależności od tego na jakim dachu pracujemy. 1. Na dachach trójkątnych. Pierwszą propozycją jest wykorzystanie całej długości i