Kategoria: Zapytania ofertowe

Home / Zapytania ofertowe
Wpis

Zapytanie ofertowe – usługi informatyczne

W związku z realizacją projektu pt. „EasySolar Sp. z o.o. – wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową w branży fotowoltaicznej.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” (nr Projektu WND-POIG.08.02.00-30-135/14),...

Wpis

Zapytanie ofertowe – usługi informatyczne

W związku z realizacją projektu pt. „EasySolar Sp. z o.o. – wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową w branży fotowoltaicznej.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” (nr Projektu WND-POIG.08.02.00-30-135/14),...

Wpis

Zapytanie ofertowe – usługi eksperckie i informatyczne

W związku z realizacją projektu pt. „EasySolar Sp. z o.o. – wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową w branży fotowoltaicznej.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” (nr Projektu WND-POIG.08.02.00-30-135/14),...