Osoby z branży powinny zainteresować się tym oprogramowaniem