Log In / Sign In

Jak stworzyć analizę finansową dla tworzonego projektu?

Jak stworzyć analizę finansową dla tworzonego projektu?

n
nnnn

W tym celu należy otworzyć stworzony projekt i następnie wybrać zakładkę Oblicz.

nnnn

Kolejno przechodzimy do poszczególnych etapów przeprowadzania analizy finansowej tworzonego projektu. W odpowiednich polach należy wpisać takie informacje jak Rachunek i cena energii elektrycznej konsumenta, informacje o ewentualnym kredytowaniu inwestycji oraz wielkość wkładu własnego inwestora. Należy również wybrać model analizy finansowej przyjęty w projekcie. 

nnnn

Poszczególne etapy zostały wytłumaczone w kolejnym pytaniu (niżej).

n