Log In / Sign In

Czy mogę dodać kolejny projekt do oferty tego samego klienta?

Czy mogę dodać kolejny projekt do oferty tego samego klienta?

n

Tak, jak najbardziej! W tym przypadku należy otworzyć opcję Dodaj naciskając plus (+) w zakładce nagłówka Projekt.

nnnn
nnnn
nnnn

n