Log In / Sign In

Czy jest możliwość ustawienia indywidualnych stopek dla każdego pracownika w firmie?

Czy jest możliwość ustawienia indywidualnych stopek dla każdego pracownika w firmie?

n

W tym momencie nie mamy takiej możliwości, lecz taka opcja zostanie dodana w kolejnej aktualizacji naszej aplikacji.

n