Log In / Sign In

Czy jest limit ilości pracowników zapisanych na koncie?

Czy jest limit ilości pracowników zapisanych na koncie?

n

Nie ma limitu użytkowników/ pracowników, którzy należą do firmy.
Ilość osób w firmie, które jednocześnie używają program uzależniona jest od wykonania płatności należnej za odpowiednią ilość pracowników.

n