Log In / Sign In

FAQs


Frequently asked questions and answers!

Tekst 123

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

n

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy wykupiona wersja abonamentu pozwala na dodanie kolejnego pracownika (mając wersję podstawową możemy mieć max. 2 użytkowników; jeśli z aplikacji korzystać będzie 3 użytkowników należy dokupić dostęp dla kolejnej osoby). 

nnnn

nnnn

Następnie, należy sprawdzić czy nowemu użytkownikowi zostało wysłane zaproszenie z konta administratora / właściciela. (przykład poniżej)

nnnn

nnnn

Jeśli pracownikowi zostało wysłane zaproszenie, w zakładce Pracownicy, wyświetlona zostanie odpowiednia informacja – “w oczekiwaniu”. Po zaakceptowaniu zaproszenia i stworzeniu konta, informacja ta przestanie się wyświetlać.  

n

Proces zakładania konta “z zaproszenia” został wytłumaczony wyżej.

nnnn

Jeśli pracownik twierdzi, że nie dostał maila z zaproszeniem, warto sprawdzić folder SPAM.

n

n

Najważniejszą kwestią w takim przypadku jest to, czy taka osoba miała profil pracownika, administratora czy właściciela. Jeśli jest to profil pracownika lub administratora nie ma problemu, aby usunąć te konto z naszej firmy. Należy napisać na mail support@easysolar-app.com z prośbą o takiej działanie.

nnnn

Natomiast jeśli ta osoba była właścicielem, a Państwa konto ma uprawnienia pracownika lub administratora musimy otrzymać prośbę o przekazanie danych bezpośrednio z maila właściciela. Nie możemy zmienić właściciela konta bez jego wyraźnej zgody.

n
n
n

Hasło można zmienić przy logowaniu, korzystając z opcji Nie pamiętasz hasła? Na podanego, w kolejnym kroku, maila zostanie wysłany link, z kolejnymi krokami.

nnnn
nnnn

Po otrzymaniu maila do zresetowania hasła i otwarciu go, wybieramy opcję Change password.

nnnn
nnnn

Następnie zostaniemy przekierowani do strony EasySolar.

nnnn
nnnn

Wpisujemy nowe hasło, potwierdzamy je ponownym wpisaniem i możemy korzystać z aplikacji EasySolar!

n
n
n

Logo można ustawić w zakładce Ustawienia firmy

nnnn
nnnn

Informacje kontaktowe oraz kolorystykę zgodną z kolorystyką firmy należy przesłać mailowo na support@easysolar-app.com. Kolor można wysłać w postaci kodu koloru lub/i wizytówki lub loga, z którego możemy wybrać główną kolorystykę Państwa firmy.

n
n

Przede wszystkim należy sprawdzić czy logujemy się na prawidłowy adres e-mail.

Następnie zalecamy usunąć pliki cookies w naszej przeglądarce. Jeśli w/w propozycje nie pomogą prosimy o kontakt mailowy support@easysolar-app.com.

n
n

Proszę skontaktować się z nami mailowo support@easysolar-app.com.

n
n

Unfortunately, at this moment we are not sending any notifications until the end of the paid period. A reminder about the re-payment is sent when the subscription ends.

n
n

Niestety, w tym momencie nie wysyłamy powiadomień przed końcem opłaconego okresu. Przypomnienie o ponownej płatności wysyłane jest w momencie kiedy subskrybcja się zakończy.

n
n

Adres klienta i adres projektu, mimo, iż zwykle są jednakowe, to podczas edycji którejś z tych wartości, znaczenie ma, w którym miejscu ją edytujemy. 

nnnn

Tworząc pierwszy i kolejny projekt dla klienta, adres w projekcie, zostanie skopiowany z zakładki Szczegóły.

nnnn

Należy pamiętać, że edytując adres w Szczegóły ten w zakładce Projekty pozostanie niezmieniony i na odwrót. Jeśli chcemy, aby obie wartości zostały zmienione na nowy adres, musimy to zrobić zarówno w Szczegóły jak i Projekty.

nnnn

Na poniższych przykładach wideo pokazaliśmy jak to wygląda w praktyce.

nnnn

Wideo 1

nnnn
nnnn

Wideo 2

nnnn
nnnn

Wideo 1 – zmiana adresu klienta bez zmiany adresu projektu,

nnnn

Wideo 2 – zmiana adresu projektu bez zmiany adresu klienta.

nnnn

Takie działanie wynika z faktu, iż dla jednego klienta mogą zostać przygotowane dwa różne projekty o dwóch różnych lokalizacjach. Wtedy w zakładce Szczegóły podany jest adres klienta, natomiast w Projekty mamy adresy poszczególnych projektów tego klienta.

n
n

Tak, mogą to Państwo zrobić otwierając menu – kliknięcie trzech kropek obok nazwy klienta. (Pokazane na filmie poniżej).

nnnn
n
n

Aby wykonać jedną z operacji zawartych w pytaniu należy otworzyć menu w zakładce nagłówka Projekt (trzy kropki) i wybrać interesującą nas opcję. (Pokazane na filmie niżej).

nnnn
n
n

Tak, jak najbardziej! W tym przypadku należy otworzyć opcję Dodaj naciskając plus (+) w zakładce nagłówka Projekt.

nnnn
nnnn
nnnn

n
n

Przykład dodawania nowego projektu do klienta został przedstawiony poniżej. 

nnnn
n
n

Aby korzystać z aplikacji EasySolar nie trzeba instalować żadnego dodatkowego programu na naszym komputerze/ laptopie. W tym celu należy wybrać opcję Start! na naszej stronie internetowej

nnnn
nnnn

lub bezpośrednio otworzyć stronę aplikacji: https://web.easysolar-app.com/, a następnie zalogować się lub stworzyć nowe konto użytkownika.

n
n

Aplikacja EasySolar jest aplikacją przeglądarkową, a więc nie muszą pobierać Państwo żadnego dodatkowego oprogramowania.

n
n

Przygotowana przez nas globalna baza paneli PV oraz inwerterów jest aktualizowana dwa razy w roku tylko o nowe elementy. Te, które zostały dodane, nie są z niej usuwane. Jeśli chcą Państwo skorzystać z panelu lub inwertera, którego nie ma w bazie, można go dodać samodzielnie do swojego magazynu firmowego.

n
n

Instrukcja krok po kroku wykonywania analizy.

nnnn
nnnn

1. Wypełnienie informacji dotyczących rachunku za energię

nnnn
nnnn

         W pierwszym etapie wymagane jest podanie miesięcznego całkowitego rachunku za energię(1), którą jest faktyczna kwota do zapłaty przez klienta podzielona przez dwa (jeśli klienta ma rachunek za 2 miesiące). Kolejną rzeczą, którą należy uwzględnić jest aktualna cena energii elektrycznej(2) oraz procentowa roczna zmiana cen energii(3). Ostatnim parametrem określającym zużycie energii jest profil zużycia w ciągu dnia i nocy(4). Mówi on nam czy energia jest zużywana tylko w dzień (suwak przesunięty maksymalnie w prawo) czy tylko w nocy (suwak przesunięty maksymalnie w lewo). W razie problemów zawsze na górze wyświetlana jest podpowiedź, które dane aktualnie trzeba uzupełnić, aby wykonać analizę.

nnnn

Cena energii elektrycznej(2) to cena brutto wraz z przesyłem tej energii. Zazwyczaj klientowi trudno określić dokładne dane opłat z podziałem na przesył i koszty energii elektrycznej, dlatego w kalkulacji używamy ceny łączonej w celu uproszczenia danych, które klienta ma dostarczyć w celu przygotowania kalkulacji.

nnnn

Roczna zmiana cen energii(3) jest procentową wartością, którą określamy w celu wyznaczenia dokładniejszej analizy środków pieniężnych, które klient będzie mógł zaoszczędzić po zamontowaniu instalacji PV. Zmiana cen energii elektrycznej jest prognozowanym procentowym wzrostem cen prądu dla gospodarstw domowych.

nnnn

2. Wybranie modelu analizy

nnnn
nnnn

         W kolejnym kroku wybieramy model analizy finansowej. Aby wykorzystać naszą bazę modeli wystarczy wyszukać ją po nazwie państwa lub określonej frazie w wyszukiwarce(1). Wszystkie rekordy spełniające wymagania zostaną wyświetlone poniżej(3). Informacje o konkretnym modelu – ulgach, zwrotach, rozliczeniach, znajdują się po prawej stronie(4). W przypadku nie znalezienia potrzebnego modelu lub chęci dodania własnego wystarczy użyć przycisku „+” (2) oraz wypełnić formularz. Instrukcja tworzenia własnego modelu analizy została pokazana poniżej.

nnnn

Po tym kroku pojawi się już wstępna analiza wraz z wykresami.

nnnn
nnnn

2.1. Instrukcja tworzenia własnego modelu analizy finansowej.

nnnn
nnnn
nnnn
 1. Nazwa – nazwa tworzonego modelu analizy, po której będzie można wyszukać dany model na liście. Nazwa będzie się wyświetla w bazie modeli analizy.
 2. Ulgi procentowe – ulgi, które otrzymuje klient, na instalację paneli PV (np. termomodernizacyjna). Tą ulgę podajemy w % i doliczana jest jako jest jako % kosztów inwestycji w analizie ekonomicznej, która następnie wyświetla się jako otrzymane dopłaty.
 3. Dotacje – jednorazowe zniżki lub dotacje udzielane dla klienta na początek inwestycji. Dotacja pieniężna odliczana jest w pierwszym roku jako dopłata.
 4. Zniżki na kilowatt – zniżka dla klienta na zakup energii instalacji fotowoltaicznej. Jest to ta sama wartość co dotacja, lecz w przeliczeniu na kWp.
 5. Stosunek energii pobranej do wprowadzonej do sieci – (tzw. net metering / opomiarowanie netto) wyrażana w %, różnica występująca na skutek nadwyżek produkcji energii. Informuje on ile energii możemy odebrać z sieci w modelu opustów. Jeśli w ciągu roku oddamy do sieci 1 kWh nadwyżki energii, to będziemy mogli pobrać z sieci 0,8 kWh za darmo, a więc stosunek wyniesie 80% (dla instalacji o mocy poniżej 10kWp),
 6. Stawka rozliczeniowa nadwyżek – wartość określona przez operatora sieci, z którym klient podpisuje umowę o stawce nadwyżek wyprodukowanej energii,
 7. Stawka za jeden certyfikat – wprowadzamy jeśli klient posiada tzw. Zielony Certyfikat, będą to dodatkowe dochody z racji dopłat za wyprodukowaną energię elektryczną,
 8. Stawka za wyprodukowaną energię – wartość, która określa ile klient otrzyma za każdą wyprodukowaną kWh przez jego instalację PV, (niekoniecznie musi oznaczać to sprzedaż energii do sieci),
 9. Stawka za energię wprowadzoną do sieci – wartość otrzymana za każdą kWh wprowadzoną do sieci,
 10. Współczynnik degradacji paneli – średni roczny spadek mocy paneli, które zostaną zainstalowane klientowi.
nnnn

3. Określenie kredytowania / leasingu

nnnn
nnnn

         Przedostatnim krokiem jest określenie kredytowania. Aby rozpocząć tę operację trzeba zmienić procent wkładu własnego przesuwając suwak w odpowiednie miejsce (1). Wkład własny, którym klient musi dysponować, a także całkowity koszt instalacji w formie kosztów początkowych, widzimy po prawej stronie (4). Jeśli zdecydowaliśmy się na kredyt bądź leasing trzeba ustalić czas jego trwania w latach (2) oraz jego oprocentowanie (RRSO) (3). Po ustawieniu tych parametrów po prawej stronie(4) pokaże nam się miesięczna rata kredytu oraz całkowita kwota, którą zapłacimy kredytodawcy. Wszystkie zmiany parametrów analizy widoczne są na wykresie produkcji i zużycia energii(5) oraz skumulowanym przepływie środków(6).

n
n
nnnn

W tym celu należy otworzyć stworzony projekt i następnie wybrać zakładkę Oblicz.

nnnn

Kolejno przechodzimy do poszczególnych etapów przeprowadzania analizy finansowej tworzonego projektu. W odpowiednich polach należy wpisać takie informacje jak Rachunek i cena energii elektrycznej konsumenta, informacje o ewentualnym kredytowaniu inwestycji oraz wielkość wkładu własnego inwestora. Należy również wybrać model analizy finansowej przyjęty w projekcie. 

nnnn

Poszczególne etapy zostały wytłumaczone w kolejnym pytaniu (niżej).

n
n

Instrukcja krok po kroku dokonywania wyceny wykonanego projektu.

nnnn

Jeśli przycisk Wyceń jest nieaktywny, należy wrócić do wcześniejszych kroków w projekcie.

nnnn
nnnn

1. Ustawienie waluty, rabatu oraz podatku VAT:

nnnn
nnnn

2. Określenie ceny paneli:

nnnn
nnnn

         Wybrane panele oraz ich ilość umieszczona w projekcie jest automatycznie pobierana z wizualizacji. Na tym etapie wpisujemy cenę jednostkową paneli podaną przez producenta lub też indywidualną (1) oraz określamy podatek VAT (2), a także w razie potrzeby rabat. Jest tutaj również miejsce na wpisanie dodatkowych wytycznych lub informacji w obszarze Szczegóły (3).

nnnn

3. Dodanie i określenie ceny inwerterów (opcjonalnie):

nnnn
nnnn

         Przejście od opcji wyboru inwertera wykonujemy na pomocą naciśnięcia „+” lub „Dodaj Inwerter”.

nnnn
nnnn

         Po przejściu do okna wyboru inwertera mamy możliwość tak, jak w przypadku paneli fotowoltaicznych, dodania inwertera z naszej ogólnodostępnej bazy(1), a także dodać własny inwerter podając jego podstawowe parametry (2), po wykonaniu operacji znajdzie się on w magazynie firmowym (3).

nnnn
nnnn

         Teraz wystarczy tak, jak w przypadku paneli wpisać cenę jednostkową oraz uzupełnić podatek VAT i w razie potrzeby szczegóły.

nnnn

4. Dodanie pozostałych usług wykonywanych u klienta (Opcjonalnie):

nnnn
nnnn

         Na tym etapie będzie potrzebne podanie nazwy usługi bądź sprzętu (1), ilości sztuk (2) oraz jednostki (3). W razie pomyłki w każdym momencie można edytować każdą rubrykę lub w razie potrzeby całkowicie usunąć pozycję (4). Dodawanie kolejnego rekordu odbywa się za pomocą „+” (5).

nnnn

* ) Ustawienie kwoty dla całej oferty

nnnn
nnnn

         Przy wykonywaniu wyceny możliwe jest pominięcie kroków 2-4 i ustawienie kwoty dla całej oferty za każdy 1 kWp zainstalowanej mocy. Wystarczy zaznaczyć opcję „Ustaw dla całej oferty” (1) oraz wprowadzić cenę za kWp (2) oraz podatek VAT (3). W przypadku zaznaczenia rabatu będziemy mogli go w tym miejscu umieścić. Również przy tym sposobie wykonywania wyceny jest możliwość dodania komentarza(4).

nnnn

5. Podsumowanie i zapisanie wyceny:

nnnn
nnnn

         Ostatnim krokiem jest podsumowanie projektu(1), które jest niezwykle pomocne przy określaniu cen jednostkowych wszystkich sprzedawanych artykułów. Na koniec wystarczy zapisać wycenę i przejść do dashboardu projektu w celu wykonania analizy finansowej. 

n
n
nnnn

W tym celu należy otworzyć stworzony projekt i następnie wybrać zakładkę Wyceń.

nnnn

Kolejno wybieramy czy oferta ma zawierać podatek VAT, czy uwzględniamy rabat dla inwestora oraz wybieramy walutę w jakiej przygotowana ma zostać wycena. 

nnnn

Dalej określamy wartości Pozycji na wycenie tj. Panele, Inwerter i Inne. 

nnnn

Poszczególne etapy zostały wytłumaczone w kolejnym pytaniu (niżej).

n
n

Oczywiście. Wystarczy otworzyć menu klikając trzy kropki i wybrać Usuń

nnnn
n
n

W tym celu należy otworzyć stworzony projekt i następnie wybrać zakładkę Zaprojektuj system. Kolejno wybieramy czy tworzymy wizualizację z wykorzystaniem zdjęcia obiektu czy przy pomocy Map Google. 

nnnn
n
n

W takim przypadku prosimy o wysłanie maila na adres support@easysolar-app.com. Prosimy o podanie nowych danych oraz informację co ma zostać zmienione.

n
n

W tym momencie nie mamy takiej możliwości, lecz taka opcja zostanie dodana w kolejnej aktualizacji naszej aplikacji.

n
n

W tym momencie możemy ustawić jeden kolor przewodni. Prosimy, aby w przesyłaniu informacji do stopki umieścić informację, jaki ma to być kolor jeśli mają Państwo więcej niż jeden. W tym roku dodamy funkcjonalność, która pozwoli znacznie bardziej edytować cały wygląd oferty!

n
n

Proponujemy wybrać opcję Drukuj, następnie Zapisz jako PDF, wybór stron niestandardowy i wybrać numery stron, które chcemy, aby zostały zapisane. 

nnnn

(Przykład w formie wideo poniżej, w którym nie zapisano strony numer 3).

nnnn
n
n

Aby pobrać stworzoną dokumentację należy wybrać opcję Pobierz w programie z którego korzystamy do otwarcia oferty. Plik zostanie pobrany w formacie PDF.

nnnn

Poniżej został przedstawiony przykład pobierania z przeglądarki Google Chrome.

nnnn
nnnn

n
n

W poniższych punktach zostało zawarte szczegółowe omówienie elementów zawartych w raporcie. 

nnnn

1. Dopasowanie instalacji fotowoltaicznej (Strona 2):

nnnn

         A) Twój obecny rachunek za energię:

nnnn
nnnn

         W tej części klient może sprawdzić ile w przybliżeniu aktualnie wydaje na energię elektryczną w ciągu roku (1) oraz miesięcznie (2), a także zobaczyć przewidywania i oszacowanie ceny energii elektrycznej za 20 lat, a także aktualną emisję CO2 w skali roku.

nnnn

         B) Rekomendowana wielkość systemu fotowoltaicznego:

nnnn
nnnn

         Tutaj klient otrzymuje wstępne informacje o zaprojektowanym systemie – Jego moc (1) oraz zajmowaną przez niego powierzchnię dachu(2). Uzyskuje on również informacje o swoim rocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i szacowaną roczną produkcję zainstalowanego systemu(3). Możemy też również zauważyć czy system jest przewymiarowany, dobrany idealnie, albo czy jego moc jest niewystarczająca do całkowitego pokrycia konsumpcji.

nnnn

         C) Bilans energetyczny:

nnnn
nnnn

         W tej części otrzymujemy informację na temat szacowanej mocy systemu (1), czyli ile energii jesteśmy w stanie pobrać ze źródeł energii pierwotnej, ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci (2), jest to związane z przewymiarowanym systemu lub gdy użytkownik korzysta z energii elektrycznej głównej w nocy oraz ilości energii pobranej z sieci (3) (za tą energię użytkownik będzie musiał dodatkowo zapłacić), jest to związane z systemem nie pokrywającym w zupełności zapotrzebowania na energię.

nnnn

2.  Projekt Instalacji (strona 3):

nnnn
nnnn

         W tej części raportu pojawi się informacja o ilości użytych paneli fotowoltaicznych oraz generowanej przez nie mocy elektrycznej, a także wszystkie stworzone przez państwa wizualizacje i koncepcje.

nnnn

3. Wycena instalacji (strona 4):

nnnn
nnnn

         W tym punkcie klient otrzymuje wycenę systemu. W przypadku zaznaczenia w trakcie wyceny ustawienia kwoty za 1 kWp mocy zainstalowanej w raporcie nie pojawią się kwoty poszczególnych części instalacji, a jedynie ich ilość (jak powyżej). Aby mieć podgląd do konkretnej kwoty za produkt trzeba każdą część systemu rozliczać osobno.

nnnn

4. Skumulowany przepływ środków pieniężnych (strona 5 i 6):

nnnn
nnnn

         W tej części raportu otrzymujemy informacje na temat przepływu środków pieniężnych w kolejnych latach eksploatacji instalacji. Pierwszą pozycją jest produkcja(1), która z każdym rokiem zmniejsza się o współczynnik degradacji paneli. Kolejną kolumną są oszczędności (2), które są różnicą między rachunkiem na energię bez PV (6), a rachunkiem na energię z zainstalowanym systemem PV(7). Następna pozycja to otrzymane dopłaty (3), są one związane z ulgą termomodernizacyjną i jest to kwota, którą klient otrzyma w formie zwrotu podatku dochodowego od kosztów instalacji. W kolumnie Rata (4) widzimy roczną ratę kredytu, jeśli klient zdecydował się na kredytowanie. Kolejną pozycją są skumulowane przepływy(5), pokazują one ile klient zyskał/stracił od początku funkcjonowania systemu.

nnnn

         Następną częścią skumulowanego przepływu środków pieniężnych jest wykres, który ilustruje nam przepływ środków pieniężnych w każdym roku i jest kompatybilny z tabelą.

n
n
nnnn

Chcąc uzyskać dokumentację, aby przesłać ją klientowi/ zobaczyć finalny efekt, należy otworzyć stworzony projekt i następnie wybrać zakładkę Wyślij ofertę.

nnnn

Po tym działaniu nasza przeglądarka otworzy dokumentację i będziemy mogli ją obejrzeć.

nnnn

W kolejnej karcie (pytaniu) wytłumaczone zostały poszczególne punkty dokumentacji.

n
n

Profil można zmienić w zakładce “Analiza finansowa”, a następnie suwakiem dostosować odpowiedni “Profil zużycia energii elektrycznej w dzień i w nocy”.

nnnn
nnnn

Jeśli energia jest zużywana tylko w dzień to suwak należy ustawić maksymalnie w prawo, natomiast jeżeli tylko w nocy to suwak ustawiamy maksymalnie w lewo. Analogicznie ustawiamy, jeśli profil zużycia energii ma inny stosunek dnia do nocy. W razie problemów zawsze na górze wyświetlana jest podpowiedź, które dane aktualnie trzeba uzupełnić, aby wykonać analizę.

n
n

Zaproszenia dla nowego użytkownika wysyła administrator / właściciel konta po zalogowaniu się do EasySolar. Pracownik zakłada swoje konto dopiero po otrzymaniu zaproszenia. Musi on użyć specjalnego linku do strony internetowej poprzez, które założy on nowe konto. Dzięki temu zostanie on automatycznie dodany jako pracownik naszej firmy.

nnnn

Opisana odpowiedź została pokazana na poniższym zdjęciu.
Pod numerem 1 znajdować się będzie nazwa firmy; numer 2 to przycisk, po którego kliknięciu otworzy się strona internetowa do rejestracji konta.

nnnn
nnnn

Po zarejestrowaniu się, pracownik logując się po raz pierwszy na konto, dostanie informację z zaproszeniem do firmy, które należy potwierdzić. Po tym działaniu użytkownik zostanie dodany jako pracownik naszej firmy.

nnnn
nnnn

Jeśli pracownik założył konto wcześniej (zanim dostał zaproszenie), musi się on z nami skontaktować mailowo, abyśmy zmienili firmę, do której jest przypisany, w systemie.

n
n

W celu wykupienia dostępu do naszej aplikacji można skorzystać z płatności kartą lub szybkiego przelewu tutaj. Możemy również wystawić fakturę VAT pro forma – jednakże należy dostarczyć nam numer NIP firmy.

nnnn

Wysłanie numeru NIP można dokonać przez Chatbot (prawy dolny narożnik). W tym celu należy kolejno wybrać Centrum Pomocy -> Płatności -> Metody płatności -> Wyślij numer NIP.

n
n

Nie mogą Państwo anulować subskrypcji przed jej zakończeniem. Jest możliwość wysłania reklamacji na nasz adres mailowy i w uzasadnionym przypadku możemy ją rozpatrzyć pozytywnie dla Państwa.

n
n

Faktury VAT wysyłamy do 7. dnia miesiąca po wykonanej płatności. Jeśli nie otrzymali Państwo faktury VAT za opłacony abonament prosimy poczekać do 7. dnia miesiąca lub poinformować nas o tym mailowo wysyłając wiadomość na adres support@easysolar-app.com lub skorzystać z opcji w Chatbocie “Napisz do nas” (prawy dolny narożnik).

nnnn

Fakturę wyślemy ponownie. Postaramy się rozwiązać problem jak najszybciej.

n
n

Należy sprawdzić folder SPAM na skrzynce mailowej. Warto również zwrócić uwagę czy link aktywacyjny szukamy na mailu, na które zarejestrowaliśmy konto.

nnnn

Jeśli problem nadal nie został rozwiązany prosimy o kontakt mailowy support@easysolar-app.com.

nnnn
nnnn

Sprawdź najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi!

n
n

Jeżeli mimo tego, iż ulicy nie ma na mapie Google, a wiemy w jakim miejscu znajdować się będzie inwestycja, możemy samodzielnie umieścić pinezkę na mapie lub wpisać odpowiednie współrzędne geograficznie obiektu. 

nnnn

Jeśli nie możemy podać ulicy/ numeru domu zalecamy wykonanie w/w propozycji.

nnnn

nnnn
nnnn

nnnn

n
n

Oczywiście, prowadzimy szkolenia dla nowych i obecnych użytkowników naszej aplikacji. Są dwie możliwości zapoznania się z obsługą, funkcjonowaniem aplikacji oraz projektowaniem i sprzedażą instalacji PV przy pomocy EasySolar:

nnnn
 • Szkolenia online, prowadzone przez naszego specjalistę. W jego trakcie, mogą Państwo zadawać nurtujące pytania ekspertowi oraz poznać zasadę funkcjonowania środowiska. Taka forma trwa 45-60 minut i mogą się Państwo zarejestrować poprzez stronę: Darmowe szkolenie online.
nnnn
 • Video tutorial w formie nagrania jednego ze szkoleń. Taka forma doskonale sprawdza się kiedy chcą przypomnieć sobie Państwo pewne elementy funkcjonowania i obsługi aplikacji. Jedno z takich nagrań znajduje się tutaj.
nnnn

n
n

Najprawdopodobniej na projekcie narysowana jest kolejna powierzchnia, na której nie został wygenerowany żaden panel. Należy cofnąć się do kroku Rysuj powierzchnię i usunąć niepotrzebną powierzchnię. 

nnnn
nnnn

Informacja, którą wyświetla aplikacja, w momencie kiedy chcemy zapisać projekt.

nnnn
nnnn

Cofając się do zakładki Rysuj powierzchnię widzimy, że stworzyliśmy zbyt wąską powierzchnię, aby wygenerowały się na niej panele PV. Program nie pozwala zapisać wizualizacji, na której na jakiejkolwiek powierzchni nie ma wygenerowanych paneli. 

nnnn

n
n

Możliwość powiększania/ pomniejszania zdjęcia z Map Google jest w lewym dolnym narożniku.

nnnn
nnnn

Taki problem może również wynikać z używanej przez Państwa przeglądarki internetowej – sugerujemy spróbować przy użyciu innej. Prawidłowe działanie aplikacji mogą również blokować pliki cookies zapisane przez przeglądarkę. W linku znajduje się informacja w jaki sposób mogą Państwo usunąć pliki cookies: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-w-przegladarce

n
n

Tworząc wizualizację na dachu skośnym lub przy użyciu map Google, użytkownik może korzystać z bazy danych Magazynu ogólnodostępnego lub samemu dodać panel w opcji Dodaj panel – funkcja dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora! Panele fotowoltaiczne, które dodaliśmy będziemy mogli wykorzystać również w przyszłości, ponieważ zostaną one zapisane w Magazynie firmowym

nnnn

Żeby dodać panel do aplikacji potrzebujemy podstawowych parametrów znamionowych ogniwa, aby program mógł w odpowiedni sposób użyć go w aplikacji. 

nnnn
nnnn
n
n

Tak, ale tylko przy projektowaniu wybierając opcję Zdjęcie dachu skośnego (mając zdjęcie dachu). 

nnnn
n
n

Tak, z naszej aplikacji można korzystać w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, norweskim, szwedzkim, holenderskim oraz ukraińskim.

nnnn

Język zmienia się w prawym górnym rogu strony internetowej. 

nnnn
n
n

W tym momencie nie oferujemy takiej opcji, lecz mamy w planach dodać taką funkcje w przyszłości.

n
n

Tak, wszystkie przeprowadzane przez nas szkolenia dla użytkowników aplikacji EasySolar są zupełnie darmowe.

n
n

Najprawdopodobniej użytkownicy mają ustawienia Administratora lub zostały zmienione im uprawnienia na dostęp do wszystkich klientów.
Ustawienie można zmienić z głównego konta właściciela po zalogowaniu się w zakładce “Pracownicy”.

n
n

Nie ma limitu użytkowników/ pracowników, którzy należą do firmy.
Ilość osób w firmie, które jednocześnie używają program uzależniona jest od wykonania płatności należnej za odpowiednią ilość pracowników.

n
n

Aplikacja nie zawyża symulacji produkcji energii. Przyjęte obliczenia są teoretyczne na podstawie założonych strat w systemie fotowoltaicznym (przewody, zabrudzenia, konwersja DC/AC) aplikacja ma na poziomie 10%. Algorytm używany w aplikacji jest książkowy, a dane meteorologiczne pobierane są ze światowej bazy NASA. 

n
n

Wersja testowa, którą otrzymają Państwo po założeniu nowego konta na naszej platformie nie różni się niczym od wersji płatnej. 

nnnn

Jeśli napotkają Państwo problem z uruchomieniem aplikacji lub nie działałyby jakieś funkcje proponujemy użyć innej przeglądarki lub zapisać się na darmowe szkolenie online z naszym pracownikiem.

n
n

Edycji numeru telefonu nie mogą Państwo przeprowadzić sami.
Na ten moment, prosimy skorzystać z Chatbot’a (prawy dolny narożnik) wybierając w nim opcję Kontakt -> Zostaw wiadomość lub wysłać mail na adres support@easysolar-app.com. W treści należy wpisać nowy numer telefonu, a my zmienimy go w systemie.

nnnn

Możliwość zmiany numeru zostanie wprowadzona w najbliższej aktualizacji naszego systemu!

n
n

Obecnie jest jeden rozmiar logo, który znajduje się w raportach.

nnnn

Możliwość zmiany rozmiaru logo będzie możliwa w kolejnej aktualizacji naszej aplikacji EasySolar!

n
n

Przy ustalaniu pozycji na wycenie, które mają znaleźć się w raporcie, jest możliwość dodania inwerterów. Mogą Państwo wybrać z ogólnodostępnej bazy danych (Magazyn ogólnodostępny) lub też samemu dodać inwerter (Dodaj inwerter) wpisując jego podstawowe dane znamionowe potrzebne w analizie. Inwerter, który został przez nas dodany będziemy mogli wykorzystać później ponownie, znajdować się on będzie w zakładce Magazyn firmowy. Następnie należy określić liczbę sztuk oraz cenę netto inwertera i zostanie on dodany do wyceny. 

nnnn
nnnn
nnnn
n
n

Zgadza się, powyżej 90 stopni jest blokada z uwagi na algorytmy, które nie są dostosowane do liczenia uzysków z paneli obróconych na północ. W tym momencie nie ma możliwości ustawienia paneli w ten sposób. Staramy się zaradzić temu problemowi i postaramy się to poprawić w kolejnej aktualizacji aplikacji. 

nnnn

Tymczasem, rozwiązaniem mogłoby być ustawienie azymutu w druga stronę np. na -89 stopni – uzyski będą minimalne większe.

n
n

Rysując powierzchnię dachu należy zaznaczyć cały dachu, natomiast przy dostosowywaniu perspektywy można stworzyć siatkę o maksymalnych wymiarach 50 x 50 metrów. Program automatycznie wygeneruje panele fotowoltaiczne na całej połaci dach dzięki temu, że w pierwszym kroku zaznaczyliśmy całą powierzchnię dachu (opisany przykład pokazany na poniższym wideo).

nnnn
nnnn

Całkowita długość dachu na powyższym budynku wynosiła 70 metrów. Ze względu, że siatka perspektywy może mieć max. 50 metrów musieliśmy odpowiednio dostosować perspektywę.

nnnn

Można również stworzyć wizualizację dla połowy dachu. Wygenerowane panele pierwszej części dachu będzie można skopiować na drugą część, tworząc w ten sposób panele na całej powierzchni, którą mamy do wykorzystania. 

n
n

Wykorzystywanie zdjęć z drona (Widok z lotu ptaka) do projektowania instalacji jest funkcją, nad którą obecnie pracujemy. Wiemy, że bardzo usprawni to Państwa pracę w przygotowywaniu ofert dla klientów. 

nnnn

Do tego czasu, projektowanie na zdjęciach nie jest dostosowane do projektowania na dachach płaskich.

nnnn

Proponujemy, aby spróbować ustawiać panele “ręcznie” w programie, tj. wgrać zdjęcie dachu, a następnie zaprojektować jeden rząd paneli. Kolejno skopiować go i ustawiać samemu w odpowiedniej odległości.
Można też, użyć map Google i zaprojektować panele w miejscu, w którym obiekt stoi lub ma powstać. W ten sposób będziemy mogli wykonać dalsze czynności związane z tworzeniem projektu dla klienta.

n
n

Przy wykorzystaniu aplikacji EasySolar mogą Państwo dodać np. trzy wizualizacje dla trzech różnych kierunków dachu domu. 

nnnn

Jeśli dodane zostaną np. trzy wizualizacje, program automatycznie zlicza moc oraz ilość paneli, które zostały przygotowane. 

nnnn
nnnn
n
n

Minimalna odległość między rzędami paneli PV w przypadku umiejscowienia ich na gruncie w przestrzeni otwartej lub na dachu płaskim jest istotna ze względu na potrzebę uniknięcia efektu zacienienia. 

nnnn

Dobór tej odległości jest ściśle powiązany z naszym położeniem geograficznym, a także wymiarami naszego panelu, jego orientacją oraz kątem, który tworzy nasz panel z ziemią. Na podstawie tych parametrów jesteśmy w stanie wyliczyć minimalną odległość między panelami.

nnnn

Zacznijmy od położenia geograficznego. W tym kontekście ważne jest wysokość górowania słońca nad nieboskłonem – jak wiadomo najniższa jest ona w dniu przesilenia zimowego, a więc na dzień 22 grudnia. Teraz w zależności od położenia geograficznego – półkuli, strefy oraz dokładnego położenia wyrażonego w stopniach możemy obliczyć wysokość górowania słońca.

nnnn
nnnn

Kolejnym krokiem jest wyliczenie wysokości naszego panelu. Do tego potrzebne nam będą kąt nachylenia między panelem a ziemią, a także długość panelu. Oczywiście znając konkretną, zmierzoną wysokość sprawa się ułatwia, jednak niestety na etapie projektowania rzadko kiedy mamy takie informacje.

nnnn

Do obliczenia wysokości skorzystamy z twierdzenia sinusów:

nnnn

L/ sin90  =  h/ sin(a)

nnnn

Przekształcając,

nnnn

h= (L / sin90) * sin(a)

nnnn

Znając wysokość oraz kąt górowania słońca możemy wyznaczyć minimalną odległość między panelami:

nnnn

D= h / tan(Hs)

nnnn
nnnn

W kolejnej aktualizacji naszej aplikacji wprowadzimy kalkulator umożliwiający i ułatwiający obliczanie minimalnych odległości pomiędzy panelami dla każdego miejsca na Ziemi!

n
n

W tym przypadku tworzenie perspektywy przede wszystkim uzależnione jest od kształtu dachu, na którym projektowana jest instalacja. 

nnnn

Na poniższej instrukcji przedstawiliśmy nasze propozycje perspektyw w zależności od tego na jakim dachu pracujemy. 

nnnn

1. Na dachach trójkątnych.

nnnn
nnnn

         Pierwszą propozycją jest wykorzystanie całej długości i wysokości dachu. 
Po wprowadzeniu wymiarów ustawiamy linie siatki perspektywy w taki sposób, by pokryły się one z linią dachówek. Po ustawieniu linii najczęściej otrzymamy równoległobok (tylko na zdjęciu, w rzeczywistości jest on prostokątem) opisany na trójkącie, jeśli zdjęcie jest robione pod kątem lub prostokąt opisany na trójkącie, jeśli zdjęcie jest robione na wprost. Przy ustawianiu perspektywy możliwe, a niekiedy wskazane jest wyjście prostokątem poza granicę dachu.

nnnn
nnnn

         Druga propozycja jest bardzo podobna do pierwszej z tą różnicą, że potrzebujemy wymiaru połowy dachu oraz wysokość. Ponownie ustawiamy wymiary oraz linie siatki zgodnie z linią dachówek. Po zakończonej operacji krawędź boczna dachu powinna tworzyć przekątną prostokąta perspektywy. Przy ustawianiu perspektywy możliwe, a niekiedy wskazane jest wyjście prostokątem poza granicę dachu.

nnnn
nnnn

         Trzecią propozycją jest ustawienie prostokąta perspektywy do dowolnego prostokąta na dachu, np. okna, charakterystycznej cechy dachu, konkretnej ilości dachówek. Na powyższym zdjęciu dopasowujemy perspektywę do konkretnej ilości dachówek, których wymiar znamy, co pozwoli podać nam wymiary.

nnnn

2.  Dachy trapezowe

nnnn

         Pierwszą propozycją, będzie dopasowanie siatki perspektywy do krótszego, górnego wymiaru dachu oraz jego pełnej wysokości. Ten sposób pozwala na największą dokładność i w większości przypadków jest najprostszy, ponieważ na krótszych odległościach jesteśmy w stanie dokładniej ustawić siatkę perspektywy. Po podaniu wymiarów ustawiamy siatkę tak, by jej linie pokrywały się z linią dachówek lub jakiegoś elementu dachu.

nnnn

nnnn

Drugą propozycją jest wykorzystanie dłuższej dolnej krawędzi dachu i jego wysokości. Po wprowadzeniu wymiarów ustawiamy linie siatki perspektywy w taki sposób, by pokryły się one z linią dachówek. Przy ustawianiu perspektywy możliwe, a niekiedy wskazane jest wyjście prostokątem poza granicę dachu.

nnnn
nnnn

         Trzecią propozycją podobnie, jak w przypadku dachów trójkątnych będzie ustawienie siatki perspektywy do pewnego obiektu na dachu np. Konkretnej ilości dachówek.

nnnn
nnnn

3.  Dachy o skomplikowanych połaciach

nnnn

         Pierwszą propozycją na umieszczenie perspektywy na powyższej połaci jest wyznaczenie siatki na podstawie krótkiej górnej krawędzi oraz pełnej wysokości dachu. Największym problemem w tym przypadku może być dobre odwzorowanie długości górnej krawędzi na dolnej, jednak, jeśli dopasujemy linie siatki z linią dachówek to samoczynnie będzie miała odpowiednią długość.

nnnn
nnnn

         Drugą propozycją na umieszczenie siatki perspektywy na omawianym dachu jest wykorzystanie dłuższej dolnej długości oraz wysokości dachu do zwężenia. Pozwala nam to lekko skrócić siatkę o prawie połowę wysokości i możliwość dokładniejszego dopasowania linii siatki do linii dachówek. W tym przypadku musimy wyjść linią siatki poza obszar rozłożenia paneli. W przypadku perspektywy obszary siatki mogą się przecinać, co nie jest możliwe w przypadku zaznaczania obszarów rozłożenia paneli.

nnnn
nnnn

         Trzecią propozycją jest ustawienie siatki perspektywy w oparciu o długość dolnej krawędzi dachu oraz pełnej wysokości. Tak, jak w poprzednim przykładzie musim wyjść poza obszar połaci dachu oraz przeciąć inny obszar perspektywy.

nnnn
nnnn

         Ostatnią propozycją tak, jak w przypadku pozostałych dachów jest określenie siatki perspektywy na obszarze, który jest charakterystyczną częścią dachu lub określonej ilości dachówek o znanych wymiarach. 

nnnn
n
n

Zależności zmiany azymutu i kąta nachylenia paneli zostały przedstawione w poniższej instrukcji.

nnnn

1. Zmiana całkowitej rocznej produkcji w zależności od zmiany azymutu.

nnnn
nnnn

Za poziom produkcji odniesienia przyjmujemy całkowitą roczną produkcję przy azymucie ustawionym na 0 st. oraz kącie nachylenia wynoszącym 25 st.
Podczas badań utrzymujemy stałą odległość między panelami, stały kąt nachylenia oraz stałą wartość mocy w warunkach ustalonych.

nnnn
nnnn

Jak widzimy na grafice powyżej naszą produkcją odniesienia jest 16 396 kWh. W kolejnych podpunktach na fotografiach przedstawione zostaną kolejne wartości odchylenia od azymutu w kierunku zachodnim z krokiem co 10 st. 

nnnn

1.1. Azymut paneli 10 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.2. Azymut paneli 20 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.3. Azymut paneli 30 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.4. Azymut paneli 40 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.5. Azymut paneli 50 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.6. Azymut paneli 60 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.7. Azymut paneli 70 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.8. Azymut paneli 80 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

1.9. Azymut paneli 90 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

Podsumowując, widzimy wyraźny spadek mocy wraz z mocniejszym odchylaniem instalacji od południa (lub północy w zależności od półkuli). Całe podsumowanie przedstawione zostało poniżej, w formie graficznej.

nnnn
Lp.Azymut [stopnie] Roczna produkcja[kWh]Spadek produkcji[kWh]
00163960
1101637026
22016292104
33016166230
44015999397
55015798598
66015573823
770153331063
880150881308
990148511545
nnnn
nnnn

Jak możemy zauważyć w pewnym zakresie zmiana azymutu nie powoduje wyraźnych zmian w całkowitej rocznej produkcji.
Na przykład, zmiana ustawienia paneli względem południa o 10 stopni powoduje spadek produkcji o 15 kWh, jednak zmiana o 30 stopni powoduje już straty rzędu 230 kWh, a całkowita zmiana położenia na kierunek zachodni to aż 1,55 MWh straty.

nnnn

2. Zmiana kąta nachylenia paneli względem poziomu morza.

nnnn
nnnn

W tym punkcie omówimy zmianę całkowitej rocznej produkcji względem zmian kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych.
Jako poziom odniesienia przyjmiemy płaskie ustawienie paneli, czyli kąt 0 st., brak odchylenia względem południa (azymut 0 st.) oraz stałą moc w warunkach ustalonych.
Podczas badań utrzymujemy stałą odległość między panelami oraz nie jest brane pod uwagę zacienienie i powierzchnia rozłożenia paneli związana z potrzebą większego rozsuwania rzędów przy zwiększającym się kącie nachylenia.

nnnn
nnnn

Jak widzimy naszą produkcją odniesienia jest 14 730 kWh. W kolejnych podpunktach na fotografiach przedstawione zostaną kolejne wartości kąta nachylenia zmieniające się w kroku co 5 lub 10 stopni.

nnnn

2.1. Kąt nachylenia paneli 10 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.2. Kąt nachylenia paneli 15 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.3. Kąt nachylenia paneli 25 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.4. Kąt nachylenia paneli 30 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.5. Kąt nachylenia paneli 35 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.6. Kąt nachylenia paneli 40 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.7. Kąt nachylenia paneli 45 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.8. Kąt nachylenia paneli 50 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.9. Kąt nachylenia paneli 60 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.10. Kąt nachylenia paneli 70 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.11. Kąt nachylenia paneli 80 stopni

nnnn
nnnn
nnnn

2.12. Kąt nachylenia paneli 89 stopni (nie może być wartości 90 stopni)

nnnn
nnnn
nnnn
Lp.Nachylenie [stopnie]Roczna produkcja [kWh]Spadek produkcji [kWh]
10147301783
21015613900
31515952561
42016214299
52516396117
6301649716
735165130
8401644568
94516293220
105016056457
1160153381175
1270143112202
1380130053508
1489116294884
nnnn
nnnn

Jak możemy zauważyć wartości całkowitej rocznej produkcji osiągają największą wartość przy wartości kąta nachylenia równej 35 stopni. Jednak ustawienie między 30-40 stopni nie generuje mocno widocznych strat w całkowitej rocznej produkcji. Natomiast wyraźnie widać, że niekorzystnym jest ustawienie kąta nachylenia mniejszego niż 20 stopni oraz większego niż 60 ze względu na to, że tam straty w skali roku są już większe od 1 MWh.

n
n

Instrukcja krok po kroku projektowania na zdjęciu dachu skośnego.

nnnn

1. Stwórz nowy projekt, a następnie wybierz opcję wizualizacji na zdjęciu dachu skośnego

nnnn
nnnn

2. Wybierz zdjęcie na którym wykonujesz projekt. Aplikacja automatycznie rozpoczyna proces od rysowania powierzchni na której mają znaleźć się panele PV.

nnnn
nnnn

3. Wyznacz obszar klikając na wierzchołki interesującej Cię powierzchni.

nnnn

Po wyznaczeniu powierzchni, na której mają znajdować się panele możemy przejść do kolejnego kroku – ustawień powierzchni pod panele.

nnnn
nnnn

Po prawej stronie mogą Państwo ustawić kąt nachylenia paneli(1), a także azymutu(2), zmienić orientację paneli(3), nazwę(4) i wybrać interesujący model paneli(5). W razie pomyłki obszar można dowolnie zmieniać przeciągając dowolne czerwone punkty lub usunąć całkowicie przyciskiem kosza(6).

nnnn

W razie potrzeby dużej dokładności rysunek można przybliżyć lub oddalić za pomocą przycisków „+” oraz „-„ lub scrollem myszki.

nnnn

Zależność kąta nachylenia paneli oraz ustawienia azymutu do całkowitej produkcji energii elektrycznej został opisany tutaj!

nnnn

nnnn

W wyborze modelu paneli mogą Państwo korzystać z rozbudowanej bazy producentów w magazynie ogólnodostępnym (1) , a także dodać swój własny panel (3) podając jego podstawowe parametry. Wszystkie dodane znajdują się w magazynie firmowym (2).

nnnn

Należy pamiętać, iż tylko osoba z uprawnieniami administratora może dodawać panele do magazynu firmowego oraz ma ona możliwość ustawiania uprawnień dostępu dla pracowników, tj. mogą oni mieć dostęp tylko do magazynu firmowego lub do wszystkich paneli magazynu ogólnodostępnego.

nnnn

4. Ustalenie perspektywy.

nnnn
nnnn

Po przejściu w Dostosuj perspektywę pojawia się błękitna siatka perspektywy. Należy ją ułożyć w taki sposób, by odwzorowywać ułożenie dachu na zdjęciu, a także by można było podać znane wymiary, np. wysokość dachu oraz jego długość. Może to być również okno dachowe lub znana ilość dachówek o znanych rozmiarach. Linie siatki odzwierciedlają ułożenie paneli na dachu.

nnnn

By mieć pewność, że panele zostaną wygenerowane równo można ułożyć linie siatki tak, by pokrywały się z linią dachówek. 

nnnn

W tym miejscu polecamy Państwu również zapoznać się z instrukcją Dostosowywania perspektywy wizualizacji na zdjęciu dachu skośnego dostępną tutaj.

nnnn

5. Wygenerowanie paneli i edycja rozmieszczenia.

nnnn
nnnn

Po naciśnięciu Wygeneruj panele aplikacja automatycznie przenosi nas do edycji ich rozmieszczenia.

nnnn
nnnn

Opcja Edytuj rozmieszczenie pozwala nam cofać lub przywracać(1) wykonywane ruchy, przesuwać zdjęcie(2) na którym wykonujemy projekt, zaznaczać wiele paneli(3),  duplikować zaznaczone panele(4), usuwać wybrane panele(5). Aplikacja pokazuje nam również ile paneli użyliśmy oraz jaką moc jesteśmy w stanie z nich wygenerować (6).

nnnn

Dzięki opcji zaznacz wiele paneli(3) możemy wybrać część ogniw i następnie zduplikować(4) lub usunąć(5) elementy. Mając zaznaczone panele możemy je dowolnie umiejscowić na dachu projektowanego budynku. Aby anulować zaznaczenie danego panelu/paneli, mając wybraną opcję zaznacz wiele paneli (3), trzeba odznaczyć każdy panele po kolei; natomiast mając wybrane panele bez opcji zaznacz wiele(3) wystarczy nacisnąć dowolne miejsce na zdjęciu.

nnnn

Należy pamiętać, że po każdej edycji położenia paneli i/lub zmianie parametrów trzeba ponownie Wygenerować panele.

nnnn

6. Zapisanie projektu.

nnnn

Przy zapisie pamiętać trzeba o odpowiednim wykadrowaniu zdjęcia. Aplikacja zapisuje projekt w takim stanie, w jakim pozostawimy podczas tworzenia. Dla lepszego efektu wizualnego najlepiej obraz odpowiednio przybliżyć oraz wyśrodkować

nnnn
nnnn

To był ostatni krok instrukcji o projektowaniu na zdjęciu dachu skośnego. Kolejnym etapem projektu jest jego wycena, która została omówiona w osobnej instrukcji tutaj. Jeśli w dalszym ciągu napotykasz problemy przy tworzeniu swoich projektów skontaktuj się z nami przy użyciu Chatbot’a (prawy dolny narożnik), obejrzyj jeden z naszych poradników tutaj lub umów się na darmowe szkolenie online: link.

nnnn

Zdjęcie wykorzystane do projektu jest projektem firmy zewnętrznej: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-4-p-m3512263ccce00

n
n

Jeśli napotkali Państwo jeden z w/w problemów najprawdopodobniej na naszej stronie prowadzona jest aktualizacja lub działania moderatorskie prowadzone przez nasz dział obsługi technicznej. 

nnnn

Prosimy spróbować uruchomić stronę ponownie za kilka minut lub skontaktować się z nami mailowo poprzez Chatbot’a używając opcji “Kontakt” (prawy dolny róg).

n
n

Aplikacja EasySolar nie jest typowym programem projektowym, typu Autocad, pozwalającym wykonać projekt budowlany.

nnnn

Aplikacja służy głównie do wykonywania wstępnych koncepcji, wizualizacji oraz obliczeń ekonomicznych potrzebnych na etapie sprzedaży i jest przewidziana głównie do instalacji domowych oraz małych i średnich instalacji przemysłowych, również farm – do około 500 kWp.

n
n

The most important thing is whether the user had an employee, administrator or owner profile. If it was employee or admin profile it is not a problem to delete this profile from company account. You can write an email to our adress support@easysolar-app.com with request to do this action.

nnnn

Whereas, if the user had the owner profile and you have only employee or admin profile, we need to get a request to change the account owner directly from the current owner. We cannot change the account owner without him explicit permission.

n
n

First of all, check that you are logging in to the correct e-mail address. Then we recommend you to clear Cookies in your browser. Here you can check how to do that.

nnnn

If the above-mentioned suggestions do not help, please contact us by email support@easysolar-app.com or our Chatbot (on the right below).

n
n

The password can be changed or reset when logging to EasySolar App here. Choose the Forgot your password? option. In the next step you have to write your email adress.

nnnn
nnnn

After that, on your email you will have email from EasySolar to change the password.

nnnn
nnnn

Then we will be redirected to the EasySolar page.

nnnn

We have to enter a new password, confirm it by re-entering it and we can use the EasySolar application!

nnnn
n
n

W naszej aplikacji użytkownicy mogą mieć trzy różne profile dostępu do swojego konta.

nnnn

Wyróżniamy:

nnnn
 1. rolę właściciela – osoba, która założyła główne konto firmy,
  • wykonuje płatności za dostęp do aplikacji,
  • zaprasza kolejnych użytkowników do swojej firmy w aplikacji,
  • właściciel ma dostęp do ustawień firmy (np. zmiana logo),
  • może zmieniać profil dostępu dla Administratora oraz Pracownika,
  • ma możliwość przypisywania poszczególnych klientów do Administratorów i Pracowników,
  • ma dostęp do magazynu firmowego paneli i inwerterów – dodawania nowych pozycji i edycja istniejących,
 2. rolę administratora – użytkownik, który jest “pod” Właścicielem, ale “nad” Pracownikiem,
  • może zapraszać nowych użytkowników do aplikacji,
  • może zmieniać ustawienia dostępu do klientów i paneli / inwerterów Pracownikowi,
  • ma możliwość przypisywania poszczególnych klientów do Pracowników,
  • ma dostęp do magazynu firmowego paneli i inwerterów – dodawania nowych pozycji,
  • nie może zmienić roli i dostępu dla swojego konta.
 3. rolę pracownika – użytkownik z najmniejszym dostępem do ustawień,
  • Pracownik nie ma dostępu do listy pozostałych pracowników w firmie, a więc nie może również zmieniać ustawień dostępowych dla pozostałych użytkowników,
  • co więcej ma on dostęp tylko dla wybranych lub wszystkich klientów, dla których przygotowywane są raporty (zależne od Administratora lub Właściciela),
  • dostęp do bazy paneli i inwerterów również zależy od uzyskanych uprawnień,
  • nie ma możliwości dodawania nowych oraz edycji istniejących paneli i inwerterów,
  • nie może przypisywać innych użytkowników (bez względu na rolę) do klientów,
  • wszyscy nowi klienci i projekty są widoczne dla Administratora i Właściciela.
nnnn
nnnn
n
n

Please check the SPAM folder in your e-mail. It is also worth paying attention to whether you are looking for the activation link on the e-mail for which we registered the account.

nnnn

If the problem is still not solved, please contact us by e-mail at support@easysolar-app.com.

n
n

Taki problem może wynikać z używanej przez Państwa przeglądarki internetowej – sugerujemy spróbować przy użyciu innej. Prawidłowe działanie aplikacji mogą również blokować pliki cookies zapisane przez przeglądarkę. W linku znajduje się informacja w jaki sposób mogą Państwo usunąć pliki cookies: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-w-przegladarce.

n
n

We do not offer this option at the moment, but we plan to add it in the future.

n
n

In our App you can use english, polish, deutsch, spanish, portuguese, norwegian, swedish, dutch and ukrainian language.

nnnn

You can change the language in the upper right corner of the page.

nnnn

n
n

To use the EasySolar Application, you do not need to install any additional program on your computer / laptop. To do this, select the Start! option on our website.

nnnn

nnnn

or open the application page directly: https://web.easysolar-app.com/ and then log in or create new user account.

n
n

The EasySolar application is a browser application, so you do not need to download any additional software.

n
n

Please contact us by email at support@easysolar-app.com or via Chatbot (bottom right corner).

n
n

You cannot cancel your subscription before it has ended. It is possible to send a complaint to our e-mail address and in a justified reason we can consider it positively for you.

n
n

To purchase access to our application, you can pay with PayPal or pay with credit card here. You can use traditional bank transfer.
We can also issue a pro forma invoice – however, the company’s tax identification number must be provided.

nnnn

Sending the tax identification number can be done via Chatbot (bottom right corner). To do this, select Help Center -> Payments -> Payment methods -> Send TIN.

n
n

We send VAT invoices by the 7th day of the month after the payment is made. If you have not received a VAT invoice for the paid subscription, please wait until the 7th day of the month or inform us about it by sending a message to the address support@easysolar-app.com or use the Chatbot option “Write to us” (bottom right corner).

nnnn

We will send the invoice again. We will try to solve the problem asap.

n
n

The invitation for a new user is sent by the administrator / account owner after logging into EasySolar. The employee opens his account only after receiving the invitation. He has to use a special link to the website through which he will create a new account. Then he will be automatically added as an employee of our company.

nnnn

Below is a screenshot of the message that the employee who received the invitation to the company will receive.
Number 1 – your’s company name; number 2 – button which employee should use to create new account.

nnnn
nnnn

After registering, the employee logging in to the account for the first time will receive an invitation to the company that must be confirmed. After this action, the user will be added as an employee of our company.

nnnn

nnnn

If an employee created an account earlier (before being invited), an employee must contact us by e-mail to change the company to which he is assigned in the system.

n
n

You cannot edit the phone number yourself.
At the moment, please use the Chatbot (bottom right corner) by selecting the Contact with us or send an e-mail to support@easysolar-app.com.
Enter a new phone number in the text, and we will change it in the system.

nnnn

The possibility of changing the number will be introduced in the next update of our system!

n
n

In this moment we have just only one logo size, which is in prepared documentations.

nnnn

The ability to change the size of the logo will be possible in the next update of our EasySolar app!

n
n

You can set just one color. Please include information about your main color when you will send us the information to the footer.
In this year we will add functionality that will allow you to edit the entire look of the offer much more!

n
n

Please send an email to support@easysolar-app.com or use the Chatbot “Contact us” option. Please provide new data and information what is to be changed.

n
n

In this moment we do not have such a possibility, but the option will be added in the next update of our application.

n
n

The logo can be set in the Company settings tab.

nnnn

nnnn

Contact and color details in accordance with the your’s company colors should be sent by e-mail to support@easysolar-app.com. The color can be sent in the form of a color code and / or a business card or logo from which we can choose the main colors of your company.

n
n

Above 90 degrees, there is a blockage due to algorithms that are not adapted to counting the yield from panels turned to the north. At this point, it is not possible to position the panels this way. We are trying to fix this problem and we will try to improve it in the next update of the application.

nnnn

Meanwhile, the solution could be to set the azimuth in the other direction, e.g. at -89 degrees – the yields will be minimum higher.

n
n

Such a problem may result from the web browser you are using – we suggest trying another one.
The proper operation of the application may also block cookies saved by the browser. The link contains information on how to delete cookies: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-w-przegladarce.

n
n

The global database of PV panels and inverters prepared by us is updated twice a year only with new elements. Those that have been added are not removed from it. If you want to use a panel or an inverter that is not in the database, you can add it yourself to your company warehouse.

n
n

An example of adding a new project to the client is presented in video below.

nnnn
nnnn

n
n

In our application, users can have three different access profiles to their account.

nnnn

We can distinguish:

nnnn
 1. Owner role – the person who created the main company account,
  • makes payments for access to the application,
  • invites new users to his company in the application,
  • the owner has access to the company’s settings (e.g. logo change),
  • can change the access profile for the Administrator and Employee,
  • has the ability to assign individual clients to Administrators and Employees,
  • has access to the company’s warehouse of panels and inverters – adding new items and editing existing ones,
 2. Administrator role – a user who is “under” the Owner, but “over” the Employee,
  • can invite new users to the application,
  • can change the settings of access to clients and panels / inverters for an Employee,
  • has the ability to assign individual clients to Employees,
  • has access to the company’s warehouse of panels and inverters – adding new items,
  • he cannot change the role and access for his account.
 3. Employee role – user with the least access to settings,
  • the Employee does not have access to the list of other Employees in the company, and therefore cannot change the access settings for other users,
  • has access only to selected or all customers for whom reports are prepared (depending on the Administrator or the Owner),
  • access to the database of panels and inverters also depends on the obtained permissions,
  • it is not possible to add new and edit existing panels and inverters,
  • cannot assign other users (regardless of their role) to clients,
  • all new clients and projects are visible to the Administrator and Owner.
nnnn
nnnn
n
n

Most likely, users have Administrator settings or have had their permissions changed to access all clients.
The setting can be changed from the main owner account after logging in in the “Employees” tab.

nnnn

n
n

There is no limit of users / employees that belong to the company.
The number of people in the company who simultaneously use the program depends on the payment due for the appropriate number of employees.

n
n

First of all, check whether the purchased subscription version allows you to add another employee (with the basic version, we can have a maximum of 2 users; if the application is used by 3 users, you need to buy access for another person)

nnnn
nnnn

Next, check whether the new user has been sent an invitation from the administrator / owner account.

nnnn
nnnn

If the employee has been sent an invitation, appropriate information will be displayed in the employees tab – “pending”.

nnnn

nnnn

After accepting the invitation and creating an account, this information will no longer be displayed.
The process of creating an “by invitation” account has been explained above.

nnnn

If an employee claims that he did not receive the invitation e-mail, it is worth checking the SPAM folder.

n
n

The following sections provide a detailed overview of the elements included in the report.

nnnn

1. Adapting the PV system (Page 2):

nnnn

         A) Your current electricity bill:

nnnn
nnnn

In this section, the customer can see how much he currently spends on electricity in a year (1) and monthly (2), as well as see electricity price forecasts and estimates in 20 years, as well as current CO2 emissions per year.

nnnn

         B) Recommended size of PV System:

nnnn
nnnn

Here, the client receives initial information about the designed system – its power (1) and the roof area occupied (2). It also obtains information about its annual electricity production and the estimated annual production of the installed system (3). We can also see if the system is oversized, perfectly matched, or if its power is insufficient to fully cover consumption.

nnnn

         C) Energy balance:

nnnn
nnnn

In this part, we get information about the estimated system power (1) (how much energy we are able to get from primary energy sources), the amount of electricity fed into the grid (2), it is related to the oversized system or when the user uses the main electricity at night and the amount of energy taken from the grid (3) (the user will have to pay extra for this energy), it is related to the system that does not fully cover the energy demand.

nnnn

2.  Visualization (strona 3):

nnnn
nnnn

In this part of the report, you will find information about the number of photovoltaic panels used and the electricity they generate, as well as all visualizations and concepts created by you.

nnnn

3. Estimate of a project (strona 4):

nnnn
nnnn

At this point, the customer receives a valuation. If you select an amount for 1 kWp of installed power during the valuation, the amounts of individual parts of the installation will not appear in the report, but only their number (as above). To view a specific amount for a product, each part of the system must be accounted for separately.

nnnn

4. Accumulated cash flow (strona 5 i 6):

nnnn
nnnn

In this section of the report, we obtain information on the cash flow in the subsequent years of operation of the installation. The first item is production (1), which decreases each year by the panel degradation factor. The next column is savings (2), which is the difference between your electricity bill without PV (6) and your electricity bill with a PV system installed (7). The next item is received subsidies (3), they are related to the thermo-modernization relief and it is the amount that the customer will receive in the form of income tax refund on installation costs. In the Installment column (4), we see the annual loan installment, if the client decided to take out a loan. The next item is accumulated cash flow (5), they show how much the client has gained / lost since the beginning of the system operation.

nnnn

The next part of the accumulated cash flow is the chart that shows us the cash flow for each year and is compatible with the table.

n
n

If the Evaluate button is inactive, go back to the previous steps in the project.

nnnn
nnnn

1. Setting the currency, discount and Tax:

nnnn
nnnn

2. Determining the price of the panels:

nnnn
nnnn

         The selected panels and their amount are automatically taken from the visualization and placed in the project.
At this stage, we enter the unit net price of the panels provided by the manufacturer or individual (1), specify the Tax (2) and Discount (3). There is also space here to enter additional guidelines or information in the Details area (4).

nnnn

3. Adding and specifying the price of inverters (optional):

nnnn
nnnn

         The inverter we can do by pressing “+” or “Add Inverter”.

nnnn
nnnn

        In the inverter selection window, we have the option, as in the case of photovoltaic panels, to add an inverter from our public database (1), and also add your own inverter by specifying its basic parameters (2), after the operation it will be in the company’s warehouse (3).

nnnn
nnnn

         Now, just like in the case of panels, enter the unit price and complete the Tax and, if necessary, details.

nnnn

4. Adding other services performed at the customer’s site (Optional):

nnnn
nnnn

         At this step, you will need to enter the name of the service or equipment (1), the number of pieces (2) and the unit (3). In the event of a mistake, you can edit each box at any time or delete the item completely if necessary (5). Adding another record is done with “+” (4).

nnnn

* ) Setting the amount for the entire offer

nnnn
nnnn

         When performing the valuation, it is possible to skip steps 2-4 and set the amount for the entire offer for each 1 kWp of installed power.
Just select “Set for the whole offer” (1) and enter the price per kWp (2) and Tax (3) and if you select a discount, enter Discount (4). Also in this method of valuation, it is possible to add a comment (5).

nnnn

5. Summary and saving of the valuation:

nnnn
nnnn

         The last step is the project summary (1) which is extremely helpful in determining the unit prices of all items sold. Finally, save the valuaton and return to the project (2) dashboard for financial analysis.

n
n

Step-by-step instruction for performing the financial analysis.

nnnn
nnnn

1. Fill in the electricity bill and electricity price fields

nnnn
nnnn

In the first step, is required to complete the Monthly total electricity bill (1), which is the actual amount payable by the customer divided by two (if the customer has a bill for 2 months). Another thing to consider is the annual percentage change in energy proces (2) and the current Price of electricity (3). The last parameter that determines energy consumption is the daytime and night time consumption profile (4). It tells us whether the energy is consumed only during the day (the slider is moved to the far right) or only at night (the slider is moved to the left). In case of problems, a hint is always displayed at the top, which data currently needs to be completed to perform the analysis.

nnnn

The Annual change in energy prices (2) is the percentage that we determine in order to determine a more detailed analysis of the money that the customer will be able to save after installing the PV system. The change in electricity prices is the projected percentage increase in electricity prices for households.

nnnn

The Price of electricity (3) is the gross price with the transmission of this energy. Usually, it is difficult for the customer to determine the exact data of the charges broken down into transmission and electricity costs, so we use the combined price in the calculation to simplify the data that the customer is to provide to prepare the calculation.

nnnn

2. Analysis model

nnnn
nnnn

In the next step, we choose the financial analysis model. To use our model database, just search for it by the name of the country or a specific phrase in the search engine (1). All records meeting the requirements will be displayed below (3). Information about a specific model – discounts, returns, settlements, can be found on the right (4). If you do not find the model you need or want to add your own, just use the “+” button (2) and complete the form. Instructions for creating your own analysis model are shown below.

nnnn

After this step, we will get a preliminary analysis with graphs.

nnnn
nnnn

2.1. Instructions for creating your own financial analysis model.

nnnn
nnnn
nnnn
 1. Name – name of the analysis model to be created, by which it will be possible to search for the given model in the list. The name will be displayed in the database of analysis models,
 2. Tax credits– discounts received by the client for the installation of PV panels (e.g. thermomodernization). We give this discount in % and it is added as a % of the investment costs in the economic analysis, which is then displayed as the received payments,
 3. Rebates -one-off discounts or subsidies provided to the client at the beginning of the investment. The cash grant is deducted as a surcharge in the first year,
 4. Rebater per kilowatt – customer discount for the purchase of energy for the photovoltaic installation. This is the same as the Rabates but in terms of kWp,
 5. Net metering available to fed ratio – expressed in %, the difference occurring as a result of surplus energy production. It informs how much energy we can receive from the grid in the discount model. If we give 1 kWh of surplus energy to the grid during the year, we will be able to get 0.8 kWh from the grid for free, so the ratio will be 80% (for installations with a power below 10kWp and instalated in Poland),
 6. Net metering surplus price – value determined by the network operator with whom the customer signs an agreement on the rate of surplus energy produced,
 7. Green certificate price – we introduce if the client has the so-called Green Certificate, these will be additional income due to subsidies for the generated electricity,
 8. Green energy produced price– a value that determines how much the customer will receive for each kWh produced by his PV installation (it does not necessarily mean selling energy to the grid),
 9. Green energy fed into the grid price – value received for each kWh fed into the grid,
 10. Solar panels degradation factor – average annual decrease in the power of the panels that will be installed to the customer.
nnnn

3. Określenie kredytowania / leasingu

nnnn
nnnn

The final step is to define the loan. To start this operation, you need to change the percentage of Own contribution by moving the slider to the appropriate place (1). The own contribution that the customer must have, as well as the total cost of the installation in the form of initial costs, can be seen on the right (4). If you have decided on a loan or leasing, you need to determine its duration in years (2) and its Rate of interest (3). After setting these parameters, on the right side (4) we will see the monthly loan installment and the total amount that we will pay the lender. All changes in the analysis parameters are visible in the diagram of Production and consumption of energy (5) and in the Cumulative cash flow (6).

n
n

To do this, open the created project and then select the Design the System tab. Next, we choose whether we create a visualization using sloping roof photo perspective of the object or aerial view using Google Maps.

nnnn

nnnn
nnnn

Aerial view is an option we are working on! It will be available soon.

n
n

When drawing the roof area, the entire roof must be selected, while when adjusting the perspective, you can create a grid with a maximum size of 50 x 50 meters. The program will automatically generate photovoltaic panels on the entire roof slope thanks to the fact that in the first step we marked the entire roof area (described example is shown in the video below).

nnnn
nnnn

The total length of the roof on the above building was 70 meters. Due to the perspective grid, the max. 50 meters, we had to adjust the perspective accordingly.

nnnn

You can also create a visualization for half of the roof. The generated panels of the first part of the roof can be copied to the second part, thus creating panels on the entire surface that we have to use

n
n

Using drone photos (Bird’s-eye view) to design installations is a feature we are currently working on. We know that it will greatly improve your work in preparing offers for clients.

nnnn

Until then, the design in the photos is not suited to design on flat roofs.

nnnn

We suggest that you try to position the panels “manually” in the program, i.e. upload a photo of the roof, and then design one row of panels. Copy it one by one and set it yourself at the appropriate distance.
You can also use Google maps and design panels in the place where the object stands or is to be built. In this way, we will be able to perform further activities related to creating a project for the client.

nnnn

n
n

The ability to zoom in / out of a photo from Google Maps is in the lower left corner.

nnnn

nnnn

This problem may also result from the web browser you are using – we suggest you try using a different one.
The proper operation of the application may also block cookies saved by the browser. The link contains information on how to delete cookies: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-w-przegladarce

n
n

If you have encountered one of the above-mentioned problems, most likely our website is being updated or moderated by our technical service department.

nnnn

Please try to restart the website in a few minutes or contact us by e-mail via Chatbot using the “Contact” option (bottom right corner).

n
n

The EasySolar application is not a typical Autocad design program that allows you to perform a construction project.

nnnn

The application is mainly used to perform initial concepts, visualizations and economic calculations needed at the sales stage and is intended mainly for home installations and small and medium-sized industrial installations, including farms – up to about 500 kWp.

n
n

The application does not overstate the simulation of energy production. The adopted calculations are theoretical based on the assumed losses in the photovoltaic system (cables, dirt, DC / AC conversion), the application is at the level of 10%. The algorithm used in the application is book-based, and the meteorological data is taken from the NASA global database.

n
n

The trial version that you will get after creating a new account on our platform does not differ from the paid version.

nnnn

If you encounter a problem with launching the application or if some functions do not work, we suggest using a different browser or signing up for a free online training with our employee.

n
n

Yes, all our training for EasySolar users are completely free. Sign up!

n
n

We conduct training for new and existing users of our application. There are two ways to familiarize yourself with the operation and functioning of the application as well as the design and sale of PV installations with EasySolar:

nnnn
 • Szkolenia online, prowadzone przez naszego specjalistę. W jego trakcie, mogą Państwo zadawać nurtujące pytania ekspertowi oraz poznać zasadę funkcjonowania środowiska. Taka forma trwa 45-60 minut i mogą się Państwo zarejestrować poprzez stronę: Darmowe szkolenie online.
nnnn
 • Video tutorial in the form of a recording of one of the training sessions. This form is perfect when you want to recall certain elements of the functioning and operation of the application. One of such recordings is available here.
nnnn

n
n
This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png
nnnn

To do this, open the created project and then select the Valuation tab.

nnnn

Then we choose whether the offer is to include VAT or take into account the discount and select the currency in which the valuation is to be made.

nnnn

Next, we define the values of the Items on the Valuation: Panels, Inverter and Other.

nnnn

The different steps are explained here: https://easysolar-app.com/ufaqs/the-step-by-step-project-valuation-instruction/

n
n

If, despite the fact that the street is not on the Google map, and we know where the investment will be located, we can place a pin on the map or enter the appropriate geographic coordinates of the object.

nnnn

If we cannot provide the street / house number, we recommend that you make the above-mentioned proposal.

nnnn

nnnn
nnnn

nnnn

n
n

To perform one of the operations included in the question, open the menu in the Project header tab (three dots) and select the option you are interested in. (Shown in the video below).

nnnn
n
n

Yes, you can do it by opening the menu – clicking the three dots next to the client’s name. (Shown in the video below).

nnnn
n
n

Yes, of course! In this case, open the Add option by pressing the plus (+) in the Project header tab.

nnnn
nnnn
nnnn

n
n

The client’s address and the project’s address, although they are usually the same, when editing one of these values, it is important where we edit it.

nnnn

When creating the first and subsequent project for a client, the address in the project will be copied from the Details tab.

nnnn

Please note that when editing the address in Details, the one in the Projects tab will remain unchanged, and vice versa. If we want both values to be changed to the new address, we have to do it in both Details and Projects.

nnnn

In the following video examples, we have shown how it looks in practice.

nnnn

Video 1

nnnn
nnnn

Video 2

nnnn
nnnn

Video 1 – changing the customer’s address without changing the project’s address,

nnnn

Video 2 – changing the project address without changing the customer address.

nnnn

Such action results from the fact that two different projects with two different locations can be prepared for one client. Then, in the Details tab, the customer’s address is given, while in Projects we have the addresses of individual projects of this customer.

n
n

When creating a visualization on a sloping roof or using Google maps, the user can use the public warehouse database or add a panel by himself in the Add panel option – the function is available only to users with administrator permission! We will be able to use the photovoltaic panels that we have added in the future, because they will be stored in the company warehouse.

nnnn

To add a panel to the application, we need the basic rating parameters of the cell so that the program can properly use it in the application.

nnnn
nnnn
n
n

To download the created documentation, select the Download option in the program that we use to open the offer. The file will be downloaded in PDF format.

nnnn

An example of downloading from Google Chrome is shown below.

nnnn
nnnn

n
n

We suggest selecting the Print option, then Save as PDF, selecting the custom pages and selecting the page numbers that we want to be saved.

nnnn

(Video example below, page 3 not saved).

nnnn
n
n
nnnn

To get documentation, to send it to the client / see the final effect, open the created project and then select the Send proposal tab.

nnnn

After this action, our browser will open the documentation and we can view it.

nnnn

The individual points of the documentation were explained in the next step!

n
n

You can change the profile in the “Financial analysis” tab, and then use the slider to adjust the appropriate “Day and night electricity consumption profile“.

nnnn
nnnn

If energy is consumed only during the day, the slider should be set maximally to the right, and if only at night, the slider should be set maximally to the left. We set the same analogy if the energy consumption profile has a different day to night ratio. In case of problems, a hint is always displayed at the top, which data currently needs to be completed to perform the analysis.

n
n
nnnn

To do this, open the created project and then select the Calculate tab.

nnnn

Next, we move on to the various stages of conducting the financial analysis of the project being created. In the appropriate fields, enter such information as: Consumer’s electricity bill and price, information on possible crediting of the investment and the amount of the investor’s own contribution. You should also choose the financial analysis model adopted in the project.

nnnn

The next steps are explained in the question below.

n
n

When determining the valuation items to be included in the report, it is possible to add inverters. You can choose from a public database (public warehouse) or add an inverter yourself (Add an inverter) by entering its basic rating data needed for the analysis. The inverter that has been added by us will be able to be used again later, it will be located in the Company warehouse tab. Then specify the number of pieces and the net price of the inverter and it will be added to the valuation.

nnnn
nnnn
nnnn
n
n

Jeśli projektują Państwo instalację przy użyciu Map Google, a jakość grafiki jest słabej jakości, niestety nie możemy Państwo pomóc.
Jakość zdjęć satelitarnych zależy tylko i wyłącznie od firmy, od której pochodzą te zdjęcia.

nnnn

Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest stworzenie wizualizacji z użyciem zdjęcia obiektu.

n
n

Depending on changes in the azimuth and angle of inclination of the panels are presented in the following instructions.

nnnn

1. Change in total annual production depending on the azimuth change.

nnnn
nnnn

The reference production level is the total annual production with the azimuth set to 0 degrees and the slope angle of 25 degrees.
During tests, we maintain a constant distance between panels, a constant angle of inclination and a constant power value under steady conditions.

nnnn
nnnn

As you can see in the graphic above, our reference output is 16,396 kWh (Szacowana produkcja roczna). In the following sections, the photos will present the following values of the deviation from the azimuth towards the west in steps of 10 degrees.

nnnn

1.1.The azimuth of the panels 10 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

1.2. The azimuth of the panels 20 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

1.3. The azimuth of the panels 30 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

1.4. The azimuth of the panels 40 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

1.5. The azimuth of the panels 50 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

1.6. The azimuth of the panels 60 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

1.7. The azimuth of the panels 70 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

1.8. The azimuth of the panels 80 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

1.9. The azimuth of the panels 90 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

In conclusion, we see a clear decrease in power along with a stronger deflection of the installation from the south (or north depending on the hemisphere). The entire summary is presented below in graphic form.

nnnn

Lp.
Azimuth [stopnie] Annual production[kWh]Decline in production[kWh]
00163960
1101637026
22016292104
33016166230
44015999397
55015798598
66015573823
770153331063
880150881308
990148511545

nnnn

As we can see, to some extent the change in azimuth does not cause significant changes in the total annual production.
For example, changing the orientation of the panels relative to the south by 10 degrees causes a decrease in production by 15 kWh, but a change by 30 degrees already causes losses of 230 kWh, and a total change of position to the west direction is 1.55 MWh loss.

nnnn

2. Changing the angle of inclination of the panels relative to the sea level.

nnnn
nnnn

In this section, we will discuss the change in total annual output relative to the change in the angle of inclination of the PV panels.
As a reference level, we will take the flat position of the panels, i.e. the angle of 0 degrees, no deviation from the south (azimuth 0 degrees) and constant power under steady conditions.
During the tests, the distance between the panels is kept constant and the shading and the area of the panels distribution related to the need for greater spacing of rows with increasing inclination angle are not taken into account.

nnnn
nnnn

As we can see, our reference production is 14 730 kWh (Szacowana produkcja roczna). In the following sections, the photos will present successive values of the tilt angle, changing in steps of 5 or 10 degrees.

nnnn

2.1. The angle of inclination of the panels is 10 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.2. The angle of inclination of the panels is 15 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.3. The angle of inclination of the panels is 25 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.4. The angle of inclination of the panels is 30 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.5. The angle of inclination of the panels is 35 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.6. The angle of inclination of the panels is 40 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.7. The angle of inclination of the panels is 45 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.8. The angle of inclination of the panels is 50 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.9. The angle of inclination of the panels is 60 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.10. The angle of inclination of the panels is 70 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.11. The angle of inclination of the panels is 80 degrees

nnnn
nnnn
nnnn

2.12. The angle of inclination of the panels is 89 degrees (it cannot be 90 degrees)

nnnn
nnnn
nnnn
Lp.Inclination [stopnie]Annual production [kWh]Decline in production [kWh]
10147301783
21015613900
31515952561
42016214299
52516396117
6301649716
735165130
8401644568
94516293220
105016056457
1160153381175
1270143112202
1380130053508
1489116294884
nnnn

nnnn

As we can see, the values of the total annual production reach the highest value at the angle of inclination equal to 35 degrees. However, a setting between 30-40 degrees does not generate much visible losses in the total annual production. On the other hand, it is clearly visible that the inclination angle of less than 20 degrees and greater than 60 is unfavorable due to the fact that the annual losses there are already greater than 1 MWh.

n
n

The minimum distance between rows of PV panels when placed on the ground in an open space or on a flat roof is important to avoid the shading effect.

nnnn

The choice of this distance is closely related to our geographic location, as well as the dimensions of our panel, its orientation and the angle that makes our panel with the ground. Based on these parameters, we are able to calculate the minimum distance between the panels.

nnnn

Let’s start with the geographic location. In this context, the height of the sun’s elevation above the sky is important – as we know, it is the lowest on the winter solstice, i.e. on December 22. Now, depending on the geographic location – the hemisphere, zone and the exact location expressed in degrees, we can calculate the height of the sun.

nnnn
nnnn

The next step is to calculate the height of our panel. For this we will need the angle of inclination between the panel and the ground, as well as the length of the panel. Of course, knowing the specific measured height makes it easier, but unfortunately at the design stage we rarely have such information.

nnnn

We use the law of sines to calculate the height:

nnnn

L/ sin90  =  h/ sin(a)

nnnn

By transforming,

nnnn

h= (L / sin90) * sin(a)

nnnn

Knowing the height and angle of the sun’s elevation, we can determine the minimum distance between the panels:

nnnn

D= h / tan(Hs)

nnnn
nnnn

In the next update of our application, we will introduce a calculator that will allow and facilitate the calculation of the minimum distances between panels for any place on Earth!

n
n

Yes, but only when designing by selecting the Photo of a Sloping roof option (having a photo of the roof).

nnnn
nnnn

n
n

In this case, creating a perspective depends primarily on the shape of the roof on which the installation is designed.
In the instruction below, we present our propositions of perspectives depending on the type of roof we are working on.

nnnn

1. Triangular roofs.

nnnn

*) The first suggestion is to use the entire length and height of the roof.

nnnn
nnnn


After entering the dimensions, we line up the perspective grid lines so that they align with the line of the tiles. After setting the line, we will most often get a parallelogram (only in the photo, in fact it is a rectangle) described on a triangle if the photo is taken at an angle, or a rectangle described on a triangle if the photo is taken straight ahead. When setting the perspective, it is possible, and sometimes it is advisable, to go beyond the roof with the rectangle.

nnnn

*) The second suggestion is very similar to the first with the difference that we need the half of the roof and the height.

nnnn
nnnn

We set the dimensions and grid lines again according to the tile line. After the operation is completed, the side edge of the roof should form the diagonal of the perspective rectangle. When setting the perspective, it is possible, and sometimes it is advisable, to go beyond the roof with the rectangle.

nnnn

*) The third suggestion is to set the perspective rectangle to any rectangle on the roof, e.g. a window, a characteristic feature of the roof, a specific number of tiles.

nnnn
nnnn

In the photo above, we adjust the perspective to a specific number of tiles, the size of which we know, which will allow us to provide dimensions.

nnnn

2.  Trapezoidal roofs

nnnn

*) The first suggestion will be to adjust the perspective grid to the shorter, upper dimension of the roof and its full height. This method allows the greatest accuracy and in most cases is the simplest, because at shorter distances we are able to set the perspective grid more accurately. After specifying the dimensions, set the mesh so that its lines coincide with the line of tiles or some element of the roof.

nnnn

nnnn

*) The second suggestion is to use the longer bottom edge of the roof and its height. After entering the dimensions, we line up the perspective grid lines so that they align with the line of the tiles. When setting the perspective, it is possible, and sometimes it is advisable, to go beyond the roof with the rectangle.

nnnn
nnnn

*) The third proposition, as in the case of triangular roofs, will be to set the perspective grid to a certain object on the roof, eg a specific number of tiles.

nnnn
nnnn

3.  Roofs with complex slopes

nnnn

*) The first suggestion for placing a perspective on the above slope is to define a grid based on the short upper edge and the full height of the roof. The biggest problem in this case may be a good representation of the length of the upper edge on the lower edge, but if we match the grid lines with the line of tiles, it will automatically have the appropriate length.

nnnn
nnnn

*) The second suggestion to place a Perspective Grid for the present roof is to use a longer length and the height of the lower roof to the neck. This allows us to slightly shorten the mesh by almost half its height and the possibility of more precise matching of the mesh line to the line of tiles. In this case, we need to extend the grid line beyond the panel distribution area. In perspective, areas of the grid may intersect, which is not possible when selecting areas for panel distribution.

nnnn
nnnn

*) The third suggestion is to set the Perspective Grid based on the length of the bottom edge of the roof and full height. As in the previous example, we need to go beyond the roof area and cut another perspective area.

nnnn
nnnn

*) The last suggestion, as in the case of other roofs, is to define a perspective grid on an area that is a characteristic part of the roof or a certain number of tiles with known dimensions.

nnnn
n
n

Instructions of designing PV panels on the example of a sloping roof based on a photo of the building.

nnnn

1. Create new project and then choose Create new design on: Sloping roof photo:

nnnn
nnnn

2. Select the photo on which you make the project. The application automatically begins the Draw areas process on which we would like to create PV panels.

nnnn
nnnn

3. Define the area by clicking on the vertices of the surface you are interested in.

nnnn

After designating the surface on which the panels are to be located, we can proceed to the next step – Adjust perspective.

nnnn
nnnn

4. Adjust perspective.

nnnn
nnnn

When you switch to Adjust perspective, the blue perspective grid appears. It should be arranged in such a way as to reproduce the arrangement of the roof in the photo, and also to provide known dimensions, e.g. the height of the roof and its length. It may also be a skylight or a known number of tiles of known size. The grid lines reflect the orientation of the panels on the roof.

nnnn

To be sure that the panels will be generated evenly, you can arrange the grid lines to coincide with the line of the tiles.

nnnn

At this point, we also recommend that you read the instructions on Adjusting the visualization perspective in the photo of a pitched roof available here.

nnnn

5. Generate panels and Area settings.

nnnn
nnnn

In this step, on the right side, first of all, select the model of panels to be placed on the roof (1), set the Tilt of modules (2), the azimuth of modules(3) and change the orientation of the panels (4). If you make a mistake, you can go back to the previous steps to change your perspective, for example.

nnnn

If you need high accuracy, the drawing can be zoomed in or out using the “+” and “-” buttons or by using the mouse scroll.

nnnn

The dependence of the angle of inclination of the panels and azimuth setting the total power production has been described here.

nnnn
nnnn

When selecting the model of panels, you can use the extensive database of manufacturers in the public warehouse (1), and also add your own panel (3) by specifying its basic parameters. All added items are in the company warehouse (2).

nnnn

It should be remembered that only a user with administrator permission can add panels to the Company warehouse and that person can set access permissions for employees, i.e. they can only have access to the Company warehouse or to all panels of the public warehouse.

nnnn
nnnn

After choosing Generate panels, the application automatically takes us to the Editing layout.

nnnn

6. Edit layout.

nnnn
nnnn

The Edit layout option allows us to undo or restore (1) the movements made, move the photo (2) on which we make the project, select multiple panels (3), duplicate selected panels (4), delete selected panels (5). The application also shows us how many panels we have used and what power we are able to generate from them (6).

nnnn

Select multiple panels (3), we can select some cells and then duplicate (4) or delete (5) elements. Having selected panels, we can freely place them on the roof of the designed building. To deselect a given panel (s), having the option selected, select multiple panels (3), you need to deselect each panel one by one; while having selected panels without selecting multiple options (3) just press anywhere in the photo.

nnnn

It should be remembered that after each editing of the position of the panels and / or changing the parameters, the panels must be regenerated by Generate panels.

nnnn

7. Save the project.

nnnn

When saving, remember to crop the photo properly. The application saves the project as it was left when it was created. For a better visual effect, it is best to properly zoom in and center the image

nnnn
nnnn

This was the last step of the design instructions in the photo of the pitched roof. The next stage of the project is its valuation, which is discussed in a separate instruction here. If you still have problems with creating your projects, please contact us using the Chatbot (bottom right corner), watch one of our guides here or arrange a free online training: link.

nnnn

The photo used for the project is a project of an external company: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-4-p-m3512263ccce00

n
n

Information displayed by the application when we want to save the project.

nnnn
nnnn

Most likely, the project has another surface drawn on which no panel has been generated. You should go back to the Draw areas step and delete the unnecessary surface.

nnnn
nnnn

Returning to the Draw areas tab, we can see that we have created a surface that is too narrow for PV panels to be generated on it. The program does not allow you to save a visualization with no generated panels on any surface.

nnnn

We need to delete this surface and then we can save the visualization.

n
n

Using the EasySolar application, you can add e.g. three visualizations for three different directions of the house roof.

nnnn

If, for example, three visualizations are added, the program automatically counts the power and number of panels that have been prepared.

nnnn
nnnn
n
n

Just open the menu by clicking on the three dots and select Delete.

nnnn
nnnn

n
n

If you are designing your installation using Google Maps and the graphics quality is poor, unfortunately we cannot help.
The quality of satellite images depends only on the company from which the images come.

nnnn

The only solution in such a situation is to create a visualization using a photo of the object.

n

Load More