Log In / Sign In

Postępujący wzrost rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych po gwałtownym spadku w kwietniu.   Ilość tworzonych ofert sprzedażowych dla klientów zainteresowanych mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, w kwietniu zmniejszyła się o ok 50% w porównaniu do okresu sprzed stanu pandemii. Rynek instalacji fotowoltaicznych, charakteryzujący się szybką dynamiką