Log In / Sign In

Sprzedawcy instalacji fotowoltaicznych mają często do czynienia z klientami nastawionymi sceptycznie do instalacji fotowoltaicznych. Są to klienci posiadający często bardzo ograniczoną wiedzę z zakresu technologii fotowoltaicznej, npróbujący za wszelką cenę udowodnić, że systemy PV nie mają racji bytu. Zazwyczaj w przypadku takich

Lazard is a financial advisory and asset management firm which is mostly involved in the investment banking sector. Its recent study shows some promising economic trends for energy storage. Promising data for green energy storage  According to Lazard’s study, storage costs are