Log In / Sign In

W związku z niejasnymi zasadami przyjmowania wysokości nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych dla mikroinstalacji OZE, a także  założeń finansowych i podatkowych  dotyczących  taryf gwarantowanych oraz  poziomów wsparcia inwestycyjnego, Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje wybrane wyniki badań i analiz rynkowych, przekazanych wcześniej administracji

Energetyka obywatelska to nie tylko tańsza energia dla gospodarstw domowych. To także większe bezpieczeństwo energetyczne kraju, ze względu na wielość rozproszonych źródeł energii. W Polsce rozwój energetyki obywatelskiej wciąż napotyka trudności administracyjne i prawne. Problemem jest m.in. projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Polska energetyka

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument.  W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu. Zmiany w programie Prosument Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż

11 czerwca 2015 r. zakończyła się druga edycja Łódzkich Targów Energetycznych. Innowacyjne technologie, profesjonalne konferencje i branżowe panele dyskusyjne zachęcały do zwiedzania osoby zainteresowanych generowaniem i użytkowaniem energii w sposób zrównoważony. Podczas Łódzkich Targów Energetycznych, które były integralną częścią kongresu Łódzkie

W kwietniu ruszył nabór wniosków do programu „Prosument”. Czy warto zostać prosumentem? Które technologie OZE będą odpowiednie dla Twojego domu? Jak obliczyć koszty instalacji? Gdzie znaleźć sprawdzonych wykonawców? Jak sfinansować całą inwestycję? Skąd wziąć odpowiedzi na tak wiele pytań, szczególnie,