Log In / Sign In

Aukcje OZE to nowy dla Polski system wsparcia odnawialnych źródeł. Jesienią MG planuje przeprowadzenie symulacji tego mechanizmu. Rejestrować można się do 7 maja. Pierwszym krokiem udziału w symulacji jest rejestracja podmiotu zgłaszającego ofertę po to by otrzymać specjalny kod, umożliwiający złożenie oferty aukcyjnej.  Kody

Obniżenie cen urządzeń fotowoltaicznych, potrzeba redukcji kosztów miękkich (montaż, pozwolenia itp.) oraz coraz większy nacisk na optymalizację projektów instalacji PV to trzy najbardziej widoczne zjawiska na rynku fotowoltaiki. Projektowanie PV dawniej i teraz Dawniej stosowane reguły projektowania systemów fotowoltaicznych nie obowiązują już przy każdym

Obniżenie cen urządzeń fotowoltaicznych, potrzeba redukcji kosztów miękkich (montaż, pozwolenia itp.) oraz coraz większy nacisk na optymalizację projektów instalacji PV to trzy najbardziej widoczne zjawiska na rynku fotowoltaiki. Projektowanie PV dawniej i dziś Dawniej stosowane reguły projektowania systemów fotowoltaicznych nie obowiązują już przy każdym

There are three major trends that can be observed in photovoltaic market: lower hardware cost, need for soft cost drop and need for design optimization. As a result of the latter one, traditional design rules don’t apply to every project anymore. Designers