Log In / Sign In

EasySolar

Moc inwertera w instalacjach PV – jak dobrać najlepszą

Inwerter to zaraz po panelach fotowoltaicznych najważniejszy element elektrowni PV. Jest to urządzenie, które nie tylko zamienia prąd stały (DC) na zmienny (AC). Jego zadaniem jest również monitorowanie i nadzorowanie pracy całej instalacji fotowoltaicznej.

Najważniejszym zadaniem projektanta systemów PV jest dobór odpowiedniego inwertera. Nawet przy bardzo dobrych jakościowo panelach fotowoltaicznych źle dopasowany inwerter potrafi znacznie obniżyć sprawność całego układu. Poprzez dobór  odpowiednich urządzeń sprawdzonych producentów, możemy zagwarantować sobie długie lata sprawnego użytkowania elektrowni słonecznej.

Moc inwertera w stosunku do mocy znamionowej

Według wielu dostępnych w internecie opracowań, moc inwertera po stronie prądu stałego powinna stanowić ok. 80% – 95% łącznej mocy znamionowej instalacji paneli fotowoltaicznych. W większości obszarów Polski moduł fotowoltaiczny nigdy nie osiągnie swojej wartości nominalnej. Stosunkowo niskie natężenie promieniowania słonecznego (ok. 850 – 950 W/m2) powoduje, że nawet w słoneczny dzień natężenie promieniowania będzie mniejsze niż to, w jakim moduły solarne były badane w laboratorium (poza terenami górskimi).

Moc inwertera – przeszkody w osiągnięciu maksymalnej mocy

W osiągnięciu przez panel fotowoltaiczny mocy nominalnej przeszkadzać mogą również wszelkie zabrudzenia powierzchni modułu, wzrost jego temperatury i spadek mocy w przewodach. Wszystko to sprawia, że panel nie osiągnie swojej mocy znamionowej, a stosowanie inwertera o większej niż moc instalacji, nie sprzyja jego efektywnej pracy. Nieznaczne przeciążenie inwertera prowadzi do jego efektywniejszej pracy przy niskich wartościach nasłonecznienia. Kolejnym argumentem przemawiającym za przyjmowaniem mniejszych mocy inwerterów jest koszt ich zakupu. Falownik może stanowić nawet 30% całkowitej wartości inwestycji. Jego niewłaściwe wymiarowanie prowadzi do niepożądanego wzrostu całkowitego kosztu systemu.

Według Bogdana Szymańskiego, autora książki “Małe instalacje fotowoltaiczne” po uwzględnieniu wszystkich czynników optymalnie dobrany inwerter powinien charakteryzować się wartością 85-90% sumarycznej mocy znamionowej  mocy instalacji.

Źródło: Małe Instalacje Fotowoltaiczne, Bogdan Szymański

Sorry, the comment form is closed at this time.