Log In / Sign In

Wszystko wskazuje na to, że rok 2015 będzie charakteryzował się znacznym wzrostem zainstalowanej mocy PV w Polsce. Wpływ na to mogą mieć zarówno podpisana przez prezydenta ustawa o odnawialnych źródłach energii jak i coraz większe zainteresowanie tematem ekologii i niezależności