Log In / Sign In

W minionym tygodniu udostępniliśmy pełną, przyjętą przez rząd treść ustawy o OZE. Teraz czekamy na podpis Prezydenta. Przybliżamy także Czytelnikom, jak przygotować powierzchnię dachową pod instalacje PV. Porównanie sposobu produkcji paneli monokrystalicznych i polikrystalicznych Niezgodność kształtu czy barwy ogniw wynika z różnych

Uchwalenie Ustawy o OZE i publikacja jej pełnej treści nareszcie pozwoliła na ustalenie warunków rozpoczęcia inwestycji w odnawialne źródła energii. W wątpliwość często poddawana jest gwarancja sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie której oszacować można ryzyko inwestycyjne oraz zyski z wytwarzania

Dach jest podstawowym narzędziem każdego prosumenta, większość małych instalacji fotowoltaicznych powstaje właśnie na nim. Przystosowanie go jest bardzo ważne, choć częściej musimy dokonywać zmian w projekcie naszego systemu. Oczywiście dotyczy to przypadku, w którym planujemy montaż paneli na istniejącym już

Na oficjalnej stronie internetowej Sejmu RP opublikowana została treść ustawy o OZE w wersji z dnia 20.02.2015 r. Aktualna treść ustawy o OZE Od momentu głosowania posłów prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy, po czym jej zapis zostanie opublikowany w Dzienniku

Euro-Centrum S.A. ogłasza przetarg nieograniczony opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych funkcjonującego w strukturze Zamawiającego/ Z-7/I/2015/PNT. Przedmiotem zamówienia jest: 1. opracowanie projektu urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby

Wbrew sprzeciwowi Platformy Obywatelskiej sejm przegłosował utrzymanie poprawki prosumenckiej do ustawy o odnawialnych źródłach energii. To pierwszy krok w kierunku stworzenia dobrych warunków do rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce – informuje WWF Polska. Energetyka obywatelska, poprawka prosumencka Wdrożenie tzw. poprawki prosumenckiej pozwoli na